Koopwoningen

Koopwoningen in Schiedam: bestaande woningen, nieuwbouw en woningverbetering.

Huurwoningen

Informatie over: het woningaanbod (sociale huur en vrije sector), huurtoeslag, Woonnet Rijnmond, Woonplus, HOW, GAC, Huurteam, Huurcommissie, liberalisatiegrens.

Seniorenwoningen

Informatie over seniorenwoningen: landelijke woningstichtingen, particuliere verhuurders en nieuwbouwprojecten.

Fokuswoningen

Fokuswonen: zelfstandig wonen voor mensen met een handicap.

Woonboten

Informatie over woonboten, woonbotenverenigingen en beleid.

BAG

De Basisregistratie Adressen en gebouwen bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland.

Rotterdamwet

De Rotterdamwet heet officieel de Wbmgp (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek). Door de Wbmgp kan de gemeente extra eisen stellen aan nieuwe huurders.

Erfpachtcontract

Erfpacht, erfpachtcontract, erfpachtvoorwaarden, canon en snippergroen.