Bent u op zoek naar een huurwoning? In Schiedam is er voor elk inkomen een passende woning.

Sociale huurwoningen

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op een sociale huurwoning. Met een hoger inkomen kunt u ook in een sociale huurwoning terecht. Kijk op Woonnet Rijnmond op welke woningen u met uw inkomen kunt reageren.

Huurtoeslag

Heeft u een huurwoning en een laag inkomen? Dan kunt u tot een bepaalde, maximale huurprijs huurtoeslag aanvragen.

Woonnet Rijnmond

Op Woonnet Rijnmond staat het aanbod van sociale huurwoningen van alle corporaties in de regio Rotterdam. Wilt u reageren op een sociale huurwoning in Schiedam en omgeving? Schrijf u dan in op Woonnet.

Woonplus

Woonplus verhuurt de meeste sociale huurwoningen in Schiedam. De woningstichting verhuurt ook woningen in de vrije sector. De woningen vindt u op de site van Woonplus onder Ons huuraanbod.

Klachten?

Huurt u bij Woonplus en heeft u klachten? Bijvoorbeeld over uw woning? Meld uw klacht dan bij Woonplus. Handelt Woonplus uw klacht niet naar tevredenheid af? Richt u dan tot de Regionale Geschillen Advies Commissie (GAC). Dit is een onafhankelijke commissie. De GAC bemiddelt en adviseert bij geschillen tussen klant en verhuurder. 

Huurdersbelangenorganisatie

HOW is de huurdersbelangenorganisatie van Woonplus. De HOW behartigt de collectieve belangen van huurders. Als individuele huurder kunt u dus niet bij HOW terecht als u een probleem wilt melden.

Bewonersondersteuning

De bewonersondersteuner is beschikbaar voor ondersteuning, spreekuren en doorverwijzingen op het gebied van wonen.
Heeft u vragen? Neem contact op met de heer Henk van der Velden via het contactformulier.

Particuliere verhuurders

Ook particuliere eigenaren kunnen goedkopere woningen aanbieden.

  • In 2018 valt een woning met een huurprijs onder de € 710,68 in de sociale sector (liberalisatiegrens)
  • Er geldt geen maximaal inkomen
  • Een particuliere verhuurder moet zich houden aan de maximale, jaarlijkse huurverhoging. En aan de maximale huur uit het woonwaarderingsstelsel

Vrije sector

Voor huurwoningen in de vrije sector geldt geen huurregulering vanuit de overheid.

  • Er geldt geen maximaal inkomen. De eigenaar van de woning vraagt vaak wel een minimum inkomen
  • Vrije sector huurwoningen worden aangeboden via makelaars. U vindt ze bijvoorbeeld op Funda en Pararius. Bekijk ook de websites van lokale makelaars

Huurteam en Huurcommissie

Gemiddeld betaalt een huurder € 140,- per maand te veel aan zijn huisbaas. U heeft dan recht op huurverlaging. Het Huurteam controleert op hoge huurprijzen en achterstallig of slecht onderhoud van  de woning. Betaalt u te veel huur of is er sprake van achterstallig onderhoud? Dan kan het huurteam namens u een procedure bij de Huurcommissie starten. Het Huurteam komt bij u langs om de woning op te meten. En om de maximale huurprijs van uw woning te berekenen.

Het Huurteam wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Er zijn geen kosten verbonden aan de diensten van het Huurteam. Wilt u meer informatie over huurprijs, huurverhoging, huurverlaging, servicekosten, onderhoud en woningverbetering? Kijk dan bij Huurcommissie

Liberalisatiegrens

Let op: elk jaar stelt de overheid de liberalisatiegrens vast voor zelfstandige woonruimte (voor onzelfstandige woonruimte geldt geen liberalisatiegrens). Deze grens bepaalt of een woning een sociale huurwoningen is of een woning in de vrije sector. Die grens is ook belangrijk voor de vraag of je in aanmerking komt voor huursubsidie of niet én het bepaalt of er voor je woning een maximale huurprijs en een maximale huurverhoging geldt of dat de verhuurder dit zelf mag bepalen. De grens ligt in 2019 op € 720,42, dat komt overeen met 145 punten uit het Woning Waardering Stelsel. Dat is een puntensysteem dat de kwaliteit van een huurwoning in punten weergeeft. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op.

Ligt de kale huurprijs (dit is de huurprijs voor de woonruimte, zónder servicekosten en zónder kosten voor gas, water en electriciteit) bij het begin van de huurovereenkomst boven de liberalisatiegrens? Dan kan de verhuurder de huurprijs zelf bepalen. De huurder kan in dit geval geen zaken aan de Huurcommissie voorleggen. De huurprijs kent geen maximum, maar wordt bepaald door de markt. Kwesties over onderhoud of servicekosten moeten rechtstreeks aan de kantonrechter worden voorgelegd.

Er is ook sprake van een geliberaliseerde huurprijs wanneer een woning minder dan 145 punten telt, maar de huurprijs bij het begin van de huurovereenkomst toch boven de liberalisatiegrens ligt. In dit geval is er dan sprake van een onterecht geliberaliseerde huurprijs. De huurder kan hier alleen binnen zes maanden na het begin van de huurovereenkomst iets aan doen. De eerste zes maanden mag de huurder nog bij de Huurcommissie laten toetsen of de huurprijs niet onder de liberalisatiegrens hoort te liggen. Bij deze toetsing kan de Huurcommissie vaststellen dat de huurprijs lager wordt dan de liberalisatiegrens. Na die eerste zes maanden ligt een huurprijs boven de liberalisatiegrens vast en kan deze niet meer verlaagd worden. De huurprijs blijft dan geliberaliseerd zolang de huurovereenkomst doorloopt.