Schiedam heeft twee locaties met woonwagenstandplaatsen. Eén aan de Bramengaarde met vijftien standplaatsen. En één aan de Schiekade met twintig standplaatsen.

Beleid

Het beleid over alles wat met woonwagenzaken te maken heeft, is vastgelegd in het Beleidsplan Woonwagenzaken. Hierin is onder meer vastgelegd hoe toewijzing van leegkomende standplaatsen is geregeld. Ook het beheer en verhuur van de standplaatsen en de handhaving van het beleid vindt u in dit document. 

Woonvisie

In de nieuwe Woonvisie wordt ook aandacht besteed aan woonwagenstandplaatsen.

Te huur

Op dit moment wordt er geen standplaats te huur aangeboden.

Meer informatie over de regels voor toewijzing

De toewijzingsregels uit het Beleidsplan Woonwagenzaken worden gebruikt om de volgorde voor de kandidaten te bepalen als er standplaatsen te huur worden aangeboden. Dit is de volgorde:

  1. Inwonende kinderen boven de 18 jaar, die vanaf de 18e verjaardag onafgebroken bij de ouders hebben ingewoond en wonen op het woonwagencentrum waar de standplaats vrijkomt, op volgorde van leeftijd
  2. Inwonende kinderen boven de 18 jaar die vanaf de 18e verjaardag onafgebroken bij de ouders hebben ingewoond van het andere Schiedamse woonwagencentrum, op volgorde van leeftijd;
  3. Aandere woningzoekenden aan de beurt op volgorde van leeftijd.

Meer informatie

Bel of mail gerust als u vragen heeft. Ons klantcontactcentrum is bereikbaar via telefoonnummer 14 010, op werkdagen van 8.30 tot 17:00 uur. Of stuur een bericht.