Schiedam heeft twee locaties met woonwagenstandplaatsen. Eén aan de Bramengaarde met vijftien standplaatsen. En één aan de Schiekade met twintig standplaatsen.

Beleid

Het beleid over alles wat met woonwagenzaken te maken heeft, is vastgelegd in het Beleidsplan Woonwagenzaken. Hierin is onder meer vastgelegd hoe toewijzing van leegkomende standplaatsen is geregeld. Ook het beheer en verhuur van de standplaatsen en de handhaving van het beleid vindt u in dit document. 

Woonvisie

In de nieuwe Woonvisie wordt ook aandacht besteed aan woonwagenstandplaatsen.

Te huur

Woonwagenstandplaats Schiekade 84

De standplaats wordt te huur aangeboden. De huurprijs voor deze standplaats bedraagt €222,11 per maand. De huurprijs wordt elk jaar op1 juli aangepast. Alle woningzoekenden in en buiten Schiedam kunnen zich aanmelden voor deze woonwagenstandplaats.

  • Huurprijs: € € 222,11 per maand
  • inschrijven voor deze standplaats is mogelijk tot en met 15-8-2020
  • toewijzing gebeurt op basis van de toewijzingsregels.

Aanmelden kan door het inschrijfformulier ingevuld op te sturen

Download het inschrijfformulier. Stuur dit ingevuld terug naar:

Gemeente Schiedam

Team Vastgoed, Grondbeleid & Ondersteuning

Postbus 1501

3100 EA Schiedam

Langsbrengen op het stadskantoor of een bericht sturen kan ook.

De inschrijftermijn sluit op 15 augustus 2020

Stuur uw aanmelding voor de standplaats daarom voor deze datum op. U krijgt van ons een bevestiging als wij uw inschrijving hebben ontvangen.

Vervolgens stellen we een lijst van kandidaten samen

Dit doen we op basis van alle inschrijvingen die we op tijd hebben ontvangen.

De eerste kandidaat op de lijst krijgt de standplaats. Weigert die kandidaat de standplaats? Dan benaderen we de eerstvolgende kandidaat op de lijst.

We selecteren een kandidaat die voldoet aan de regels

Aan die persoon wijzen we de standplaats definitief toe. Alle geïnteresseerden kandidaten die zich hebben aangemeld voor de standplaats krijgen bericht wanneer de standplaats is toegewezen.

Meer informatie over de regels voor toewijzing

De toewijzingsregels uit het Beleidsplan Woonwagenzaken worden gebruikt om de volgorde voor de kandidaten te bepalen. Dit is de volgorde:

  1. Inwonende kinderen boven de 18 jaar, die vanaf de 18e verjaardag onafgebroken bij de ouders hebben ingewoond en wonen op het woonwagencentrum waar de standplaats vrijkomt, op volgorde van leeftijd
  2. Inwonende kinderen boven de 18 jaar die vanaf de 18e verjaardag onafgebroken bij de ouders hebben ingewoond van het andere Schiedamse woonwagencentrum, op volgorde van leeftijd;
  3. Aandere woningzoekenden aan de beurt op volgorde van leeftijd.

Meer informatie

Bel of mail gerust als u vragen heeft. Ons klantcontactcentrum is bereikbaar via telefoonnummer 14 010, op werkdagen van 8.30 tot 17:00 uur. Of stuur een bericht.