Sommige huizen en kantoren in de gemeente Schiedam staan niet op eigen grond, maar op erfpachtgrond. Deze grond mag de erfpachter tegen vergoeding (de canon) gebruiken van de grondeigenaar. Soms is de canon voor een aantal jaren, bijvoorbeeld 50 jaar, vooruitbetaald. De gemeente is vaak de grondeigenaar.

Erfpacht: grondgebonden

Erfpacht is een zogenoemd zakelijk recht. Dat betekent dat het erfpachtrecht grondgebonden is en niet persoonsgebonden. Daarom moet de vestiging van het erfpachtrecht worden vastgelegd in een notariële akte. Ook moet deze in het Kadaster worden ingeschreven. De erfpachter kan het erfpachtrecht verkopen of er een hypotheek op vestigen.

Erfpacht: bepaalde periode

  • De gemeente Schiedam geeft grond uit in erfpacht met een tijdelijke duur.
  • Er bestaan erfpachtrechten met een looptijd van 50, 60, 75 en 99 jaar.
  • Tegenwoordig worden nieuwe erfpachtrechten standaard voor 99 jaar gevestigd.
  • Bij het vestigen van de erfpacht zijn algemene erfpachtvoorwaarden van de gemeente van toepassing.

Erfpachtcontract

In het erfpachtcontract staan de rechten en plichten van de gemeente Schiedam en de erfpachter. Veel van deze rechten en plichten heeft de gemeente opgenomen in algemene voorwaarden, waarnaar in het erfpachtcontract wordt verwezen.

Algemene erfpachtvoorwaarden

De gemeente heeft in de loop van de tijd diverse algemene erfpachtvoorwaarden voorwaarden gehanteerd. In de Algemene erfpachtvoorwaarden Schiedam 2004, gewijzigd 2020  (pdf 266 kB) vindt u de meest actuele voorwaarden. Die zijn van toepassing op alle nieuwe uitgiften in erfpacht.

Meer informatie opvragen:

Wilt u de algemene voorwaarden van een eerdere datum ontvangen? Neem dan contact op met team Vastgoed, Grondbeleid en Ondersteuning. U kunt deze dan per mail of post ontvangen. Het notariaat, makelaars en andere belanghebbenden kunnen bij de gemeente ook informatie opvragen over onder andere:

  • De ingangs- en einddatum van het erfpachtrecht.
  • De datum van de eerstvolgende canonherziening.
  • Het aantal  jaar waarna de canon periodiek wordt aangepast.
  • Het bedrag van de jaarlijkse canon.

Canon

Voor het gebruik van de grond wordt een vergoeding gevraagd: de canon. De canon wordt berekend aan de hand van de grondwaarde en het uitgiftepercentage. Laatstgenoemde wordt door het gemeentebestuur periodiek vastgesteld.

Herziening van de canon

De canon wordt na een aantal jaar aangepast, afhankelijk van de toepasselijke erfpachtvoorwaarden. Dit wordt de herziening van de canon genoemd. Vaak gaat het om een wijziging waarbij de grondwaarde opnieuw wordt bepaald. Op basis van deze actuele grondwaarde wordt de nieuwe canon berekend.

Canon afkopen

Het is in Schiedam mogelijk om de jaarlijks verschuldigde canon voor een duur van maximaal vijftig jaar af te kopen. Bij nieuwbouwwoningen wordt dit vaak al door de projectontwikkelaar gedaan. Na afloop van de afkooptermijn van vijftig jaar kunt u de canon voor de – eventueel - resterende duur van het erfpachtrecht afkopen.

Van erfpacht naar eigendom

Veel particuliere erfpachters in Schiedam krijgen de gelegenheid om het erfpachtperceel onder hun woning te kopen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Team Vastgoed & Grondzaken via het contactformulier

Kadaster

De gemeente verstrekt geen afschriften van akten. Daarvoor kunt u terecht bij het Kadaster.

Snippergroen

Snippergroen is een klein stukje groen dat direct grenst aan een woningperceel. Als woningeigenaar kunt u in aanmerking komen om zulke stukjes gemeentegrond te kopen of in erfpacht te verkrijgen. De gemeente bepaalt of een stuk snippergroen wordt toegekend. Lees meer over de werkwijze snippergroen.