De gemeente wil haar bedrijventerreinen vernieuwen. In de Spaanse Polder en ’s Graveland Zuid worden verschillende acties ondernomen om deze te ontwikkelen tot economisch sterke en toekomstbestendige bedrijventerreinen. We noemen dit actieve herstructurering.

Gebied versterken

De bedrijventerreinen Spaanse Polder en`s-Gravelandsepolder vallen binnen het herstructureringsproject A20zone. De herstructurering en de activiteiten die daarbij horen zijn erop gericht om het gebied te versterken en het aantrekkelijk te maken voor innovatieve bedrijven in de maakindustrie en logistiek/distributie.

Samenwerking gemeente en ondernemers

De gemeente en ondernemers investeren samen in de Spaanse Polder en ’s-Graveland-Zuid. Een belangrijk onderdeel is de aanpak van het openbaar gebied door de gemeente. Inmiddels is een groot aantal straten succesvol vernieuwd. Wij bedanken alle ondernemers voor hun getoonde begrip en medewerking tijdens de uitvoering.

Erfpacht Spaanse Polder en`s-Gravelandsepolder

Bent u erfpachter van een stuk (bebouwde) gemeentegrond op deze bedrijventerreienen? In veel gevallen loopt het contract bijna af, of is misschien al afgelopen. Om een nieuw contract te krijgen moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bekijk de folder met alle voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor een nieuwe uitgifte in erfpacht.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Liesbeth Roeles. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de managementassistente Caroline van Bakel.