De Basisregistratie Adressen en Gebouwen bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. Zoals:

  • Bouwjaar
  • Oppervlakte
  • Gebruiksdoel
  • Locatie op de kaart

Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor de opname van de gegevens in de BAG. En voor de kwaliteit ervan.

Hoe werkt de BAG?

  • Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG, de LV BAG.
  • Het Kadaster beheert de LV BAG. Het Kadaster stelt deze gegevens vervolgens beschikbaar aan de verschillende afnemers.
  • Organisaties met een publieke taak zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken. Voorbeelden van zulke organisaties zijn ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's.

Onjuiste gegevens?

Ontbreekt er volgens u een gegeven in de BAG? Of twijfelt u aan de juistheid ervan? Dan kunt u mogelijke fouten in de registratie doorgeven via de BAG viewer.