Schiedam wil starters een kans geven op de woningmarkt. Daarom kunnen zij bij de gemeente een starterslening afsluiten.

Voorwaarden

Heeft u een eerste koopwoning op het oog, maar is deze net te duur voor u? Dan kan een starterslening misschien helpen. Wel moet u hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bent niet eerder in bezit geweest van een koopwoning
  • U woont minimaal één jaar in Schiedam, u werkt in Schiedam of u heeft de afgelopen tien jaar minimaal zes jaar in Schiedam gewoond. Anders gezegd: u heeft een sociale binding met de stad
  • De maximale koopsom voor een bestaande woning is € 225.000. Dat is inclusief eventuele verbeterkosten (bijvoorbeeld een verbouwing). Voor de berekening van de hoogte van de starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG
  • De starterslening is maximaal 20% van het totaal benodigde leenbedrag, met een maximum van € 35.000
  • Er wordt voor de hoofdfinanciering gebruikgemaakt van Nationale Hypotheek Garantie
  • De starterslening kan gebruikt worden voor het kopen van een bestaande woning

Voldoet u aan de voorwaarden? 

Vul dan het toetsingsformulier in. U kunt dit regelen met of zonder DigiD.

Rente- en aflossingsvrij

  • De starterslening is de eerste drie jaar een aflossingsvrije en rentevrije lening
  • U betaalt na drie jaar aflossing en/of rente, als uw inkomen voldoende gestegen is
  • Nadat de lening is afgesloten wordt het inkomen na drie, zes, negen, twaalf en vijftien jaar getoetst
  • Naar aanleiding van deze toets kan de aflossing en te betalen rente aangepast worden

Financiering door de gemeente

In oktober 2014 maakten de minister en de Tweede Kamer bekend geen extra bijdrage meer beschikbaar te stellen voor de startersregeling. De gemeente Schiedam heeft daarop besloten de startersleningen zelf te financieren. Voor aanvragers van de Starterslening in Schiedam heeft het besluit van het Rijk daarom geen gevolgen. De gemeente biedt de starterslening aan in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.