In de Woonvisie Schiedam staat de koers die Schiedam volgt op het gebied van wonen. De gemeente heeft uitgezocht hoe we het beste kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Zodat u op langere termijn met plezier in uw stad woont.

  • De Woonvisie is vastgesteld in 2012 en geeft richting aan het woonbeleid tot 2030
  • De Woonvisie is een richtlijn
  • Het is nog niet bekend wat er tot 2030 precies gebouwd wordt
  • Wat wel duidelijk is: de stad vergrijst en de vraag naar zorg neemt toe
  • In 2019 wordt de Woonvisie vernieuwd

Blijven wonen in Schiedam

Schiedammers die op zoek zijn naar een betere woning, verlaten nu vaak de stad. Het doel van de Woonvisie is dat Schiedammers 'wooncarrière' maken. Dit houdt in dat inwoners van Schiedam een aantrekkelijke nieuwe woning vinden en hier blijven wonen.

Eengezinswoningen

Een belangrijk onderwerp in de Woonvisie is de zogenoemde woningvoorraad. De Woonvisie zet er op in dat er meer verschillende soorten eengezinswoningen komen in Schiedam. Dat kunnen huurwoningen in de vrije sector zijn, maar ook koopwoningen. Daarnaast moeten er natuurlijk ook voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven, die kwalitatief goed en bereikbaar zijn. We werken daaraan samen met woningcorporatie Woonplus.