In de Woonvisie Schiedam staat de koers die Schiedam volgt op het gebied van wonen. De gemeente heeft uitgezocht hoe we het beste kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Zodat u op langere termijn met plezier in uw stad woont.

 • De Woonvisie is vastgesteld in 2020 en geeft richting aan het woonbeleid;
 • De Woonvisie is een richtlijn;
 • Het is nog niet bekend wat er precies gebouwd wordt.

Welke ambities hebben wij:

 • Groei als kans voor de stad: Er komen 6.000 woningen bij. We gebruiken deze bouwopgave om te zorgen dat er in alle wijken meer keuze komt in betaalbare en duurdere woningen;
 • Wooncarrière voor alle Schiedammers: Schiedammers die op zoek zijn naar een betere woning, verlaten nu vaak de stad. Het doel van de Woonvisie is dat Schiedammers 'wooncarrière' maken. Dit houdt in dat inwoners van Schiedam een aantrekkelijke nieuwe woning vinden en hier blijven wonen;
 • Passende en herkenbare woonmilieus: we willen dat alle buurten in Schiedam buurten worden waar de bewoners graag wonen. We weten uit onderzoek welke soorten buurten populair zijn en willen zorgen dat die buurten in Schiedam te vinden zijn;
 • Passende woning, ongeacht leeftijd, inkomen of beperking: we willen dat alle schiedammers een goede woning kunnen vinden. Ook als je ouder wordt, een ander inkomen krijgt of een beperking hebt;
 • Kwaliteit van woningvoorraad en leefomgeving groeit: we willen dat de woningen in Schiedam goed onderhouden zijn. En we willen dat de woningen duurzamer worden;
 • Veilige en leefbare woonomgeving: we willen dat schiedammers zich in hun buurt en stad veilig voelen. We pakken woonoverlast aan. We stimuleren goed verhuurderschap en we  pakken misstanden door verhuurders aan.

Wat gaat er tot 2030 gebeuren in Schiedam?

 • Er komen 6.000 nieuwe woningen bij;
 • We vervangen minimaal 1.000 bestaande betaalbare huurwoningen door nieuwe betaalbare huurwoningen;
 • Er komen 2.000 woningen die aangepast zijn voor senioren. Dit zijn nieuwe woningen en bestaande woningen die helemaal aangepast worden voor senioren.
 • In 2030 zijn er in Schiedam net zo veel betaalbare woningen als in 2018.
 • We verbeteren de kwaliteit van de bestaande woningen in Schiedam. We gaan door met particuliere woningverbetering en funderingsherstel. En we zorgen dat woningen duurzamer worden. U kunt hiervoor terecht bij het Servicepunt Woningverbetering.

Meer informatie vindt u in de woonvisie . Er is ook een korte samenvatting van de woonvisie