In Schiedam streven we ernaar om een leefbare, gezonde en aantrekkelijke stad te zijn, waar we met plezier wonen, werken en verblijven. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we slim omgaan met de bestaande ruimte en heldere keuzes maken. Zo werken we aan een duurzame stad die klaar is voor de toekomst.

De Mobiliteitsvisie van Schiedam ‘Op weg naar de toekomst' is door de raad vastgesteld op 3 november 2020. Deze Mobiliteitsvisie geeft inzicht in hoe we de komende jaren tot een toekomstbestendig, duurzaam en veilig bereikbaar Schiedam komen. Al deze informatie samen heeft de basis gevormd voor deze visie. Ook is er een publieksversie van de mobiliteitsvisie.

Wat gaan we de komende jaren doen?

Aan de hand van de volgende thema's gaan we de komende jaren aan de slag:

"Afbeelding met de mobiliteitsthema's"

  • Verkeerstromen
  • Openbaar vervoer
  • Deelmobiliteit
  • Parkeren in de wijk
  • Fietsers en voetgangers
  • Elektrisch vervoer
  • Verkeersveiligheid
  • Iedereen reist mee.

Hoe gaan we verder?

Deze visie is het startpunt voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Het college kijkt welke plannen de komende jaren uitgevoerd kunnen worden.