In Schiedam is er niet veel ruimte. De gemeente maakt daarom een zo eerlijk mogelijke invulling van de openbare ruimte. Hierdoor kunnen we allemaal wonen, werken en recreëren in een fijne stad. In een aantal wijken geldt al betaald parkeren. Zoals in Oost, Nieuwland en het Centrum.

Mobiliteit (bereikbaarheid) en ruimte zijn twee belangrijke thema’s voor nu en de toekomst. Daarbij zijn de uitgangspunten van de gemeente Schiedam:

  • Parkeren mag, maar andere vormen van duurzame mobiliteit zijn beter
  • Gratis parkeren bestaat niet, de parkeerder betaalt

Uitvoeringsprogramma Parkeren

In het Uitvoeringsprogramma (UP) Parkeren (pdf 1,23 MB) van augustus 2017 leest u een aantal maatregelen op het gebied van parkeren. Deze maatregelen kunnen per wijk of buurt verschillen. Hieronder volgt een overzicht van maatregelen die al lopen. Het uitvoeringsprogramma Parkeren wordt vervangen door mobiliteitsvisie. We werken nu aan de nieuwe visie.

Vakbondsliedenbuurt

Heeft u vragen over parkeren in de Vakbondsliedenbuurt? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Schiedam.

Omgeving Nieuwland/Parkweg:

Parkeertellingen

In de komende weken gaat onderzoeksbureau Trajan voor ons parkeertellingen doen op verschillende momenten van de week, ook ’s nachts. De uitkomsten van de tellingen zijn belangrijk voor het parkeerbeleid.

De globale planning is als volgt:

  • Week 45: gebied betaald parkeren
  • Week 46: rest Zuidelijk Stadsdeel
  • Week 47: Schiedam Noord

In deze weken zijn onderzoekers actief om geparkeerde auto’s te tellen en handmatig parkeerrechten te controleren. Dit doen zij lopend en met een scanauto. Ze controleren op aanwezigheid van vergunningen, kaartjes, kraskaarten, gehandicaptenkaarten enzovoorts. Dat kan vragen over openbare orde en veiligheid opleveren in deze donkere dagen.

Meer weten?

Onderzoekers hebben een informatiebrief bij zich. Hierin staat dat zij het parkeeronderzoek uitvoeren. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Van Lankeren.