In Schiedam is er niet veel ruimte. De gemeente maakt daarom een zo eerlijk mogelijke invulling van de openbare ruimte. Hierdoor kunnen we allemaal wonen, werken en recreëren in een fijne stad. In een aantal wijken, zoals Oost, Nieuwland en het Centrum geldt al betaald parkeren.

Mobiliteit (bereikbaarheid) en ruimte zijn twee belangrijke thema’s voor nu en de toekomst. Daarbij zijn de uitgangspunten van de gemeente Schiedam:

 • Parkeren mag, maar andere vormen van duurzame mobiliteit zijn beter
 • Gratis parkeren bestaat niet, de parkeerder betaalt

Uitvoeringsprogramma Parkeren

In het Uitvoeringsprogramma (UP) Parkeren (pdf 1,23 MB) van augustus 2017 is een aantal maatregelen op het gebied van parkeren beschreven. Deze maatregelen kunnen per wijk of buurt verschillen.

De volgende maatregelen zijn in principe mogelijk:

 • Parkeernormen bij nieuwbouwplannen
 • Regeling Parkeerbijdrage
 • Parkeerregels voor bewoners, bedrijven
 • Parkeerregels in de binnenstad
 • Parkeren in Balans op bedrijventerreinen
 • Bedrijfsbusjes de woonwijk uit
 • Parkeren op eigen terrein
 • Parkeren voor bijzondere doelgroepen, zoals gehandicapten, zorgverleners, elektrische auto’s
 • Parkeerorganisatie zelf

Maatregelen per wijk en buurt

De gemeente wil maatwerk bieden op wijk- en buurtniveau. Op de kaart van Schiedam ziet u per wijk welke maatregelen gelden. Klik op uw wijk om te zien welke dat zijn en welke maatregelen kunnen worden ingevoerd.

De gemeente overlegt met de wijken over wat het uitvoeringsprogramma betekent voor een wijk of buurt. Daarbij gaat het over wat bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden ervaren aan parkeerproblemen. Maatregelen om de parkeersituatie te verbeteren werken we samen met belanghebbenden uit. We voeren de maatregelen alleen door als de meeste belanghebbenden daar ook achter staan.

We beginnen met het bespreken van het thema parkeren in de wijkoverleggen. Na het wijkoverleg gaan we samen met belanghebbenden aan de slag met gerichte acties. In elke wijk of buurt kunnen die weer anders zijn, afhankelijk van de situatie. U krijgt alle gelegenheid om daarover mee te praten en mee te beslissen. Inmiddels zijn er al voor een aantal buurten maatregelen genomen.

Vakbondsliedenbuurt

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Schiedam.

Omgeving Nieuwland/Parkweg: