De parkeerdruk en parkeeroverlast is in grote delen van Schiedam hoog, maar per wijk verschillend. Daarom kiezen we voor maatwerk. In sommige wijken wordt er geparkeerd door werknemers en forenzen die met de metro verder reizen, terwijl het in andere wijken vooral druk is in de avonduren. In bijna alle wijken wordt overlast ervaren van bedrijfsbusjes en door foutparkeren. Er is weinig ruimte om deze problemen op te lossen met meer parkeerplaatsen. 

Schiedam ten zuiden van de A20 

In grote delen van de wijken West, Zuid en Nieuwland is de problematiek zo groot dat dit niet op te lossen is op wijkniveau. Met ingang van 2022 voeren we daarom gereguleerd parkeren in voor het hele zuidelijke stadsdeel (onder de A20). Omdat de parkeerdruk en de oorzaak van de parkeerproblemen per wijk verschillen, zullen er zones worden ingevoerd met verschillende parkeertijden en aangepaste tarieven voor vergunningen. Verder zal in winkelstraten kortparkeren mogelijk worden. Bewoners en bedrijven krijgen de gelegenheid om op deze voorstellen te reageren.

Schiedam ten noorden van de A20 

In Schiedam-Noord is in enkele wijken parkeren op eigen terrein mogelijk. Maar de laatste jaren wordt dit minder, omdat bewoners eigen parkeerplekken opofferen voor een uitbouw of extra tuin. Parkeren op eigen terrein moet behouden blijven, want dit zorgt voor meer ruimte op straat. Bij herinrichtingen gaan we kijken of we op bestaande parkeerplekken meer ruimte kunnen creëren. Ook nemen we maatregelen om foutparkeren tegen te gaan. 

Voor heel Schiedam

Ook komen er alternatieve parkeervoorzieningen buiten de wijken, waar bedrijfsbusjes veilig en bewaakt gestald kunnen worden. Bij nieuwbouw komt er een duurzame mobiliteitsnorm, waarbij fiets, OV en deelmobiliteit belangrijker worden. Zo creëren we meer ruimte op straat en zorgen we ervoor dat de parkeerdruk niet verder toeneemt. 

Parkeren is een van de thema's uit de Mobiliteitsvisie van Schiedam ‘Op weg naar de toekomst’.

Bekijk meer informatie over parkeren.

Antwoorden op veelgestelde vragen over de invoering betaald parkeren in het zuidelijk stadsdeel / onder A20 vindt u hier.