In Schiedam is er niet veel ruimte. De gemeente maakt daarom een zo eerlijk mogelijke invulling van de openbare ruimte. Hierdoor kunnen we allemaal wonen, werken en recreëren in een fijne stad. In een aantal wijken geldt al betaald parkeren. Zoals in Oost, Nieuwland en het Centrum.

Mobiliteit (bereikbaarheid) en ruimte zijn twee belangrijke thema’s voor nu en de toekomst. Daarbij zijn de uitgangspunten van de gemeente Schiedam:

  • Parkeren mag, maar andere vormen van duurzame mobiliteit zijn beter
  • Gratis parkeren bestaat niet, de parkeerder betaalt

Uitvoeringsprogramma Parkeren

In het Uitvoeringsprogramma (UP) Parkeren (pdf 1,23 MB) van augustus 2017 leest u een aantal maatregelen op het gebied van parkeren. Deze maatregelen kunnen per wijk of buurt verschillen. Hieronder volgt een overzicht van maatregelen die al lopen. Het uitvoeringsprogramma Parkeren wordt vervangen door de mobiliteitsvisie. We werken nu aan de nieuwe visie.

Vakbondsliedenbuurt

Vanaf 1 februari 2019 geldt betaald parkeren in de Johan Braakensiekstraat en de Louis Raemaekersstraat. Dit heeft het college besloten. In november 2019 hebben we gekeken of de maatregel effect heeft gehad. Dit hebben we gedaan door parkeertellingen uit te voeren op verschillende momenten van de week. Daarnaast hebben we u gevraagd om mee te doen met een enquête over het betaald parkeren. Op basis van de parkeertellingen en de uitkomsten van de enquête heeft ons Kenniscentrum een evaluatie (beoordeling) gemaakt van de maatregel. De bewoners hebben hier een brief (pdf, 75,6 kB) over ontvangen. 

Meer weten?

Er is ook een rapport gemaakt van de evaluatie. Wilt u een exemplaar van dit rapport ontvangen? Neem dan contact op met de heer Eric Stuyfzand. Dat kan via ons Klant Contact Centrum.