We zorgen ervoor dat mobiliteit voor alle Schiedammers veilig, bereikbaar en betaalbaar is. OV-haltes worden beter toegankelijk gemaakt. Ook zorgen we voor goed begaanbare en veilige fiets- en wandelroutes, bijvoorbeeld door parken. Verder investeren we in doelgroepenvervoer, zoals Argos Mobiel. 

Iedereen reist mee, is één van de thema's uit de Mobiliteitsvisie van Schiedam ‘Op weg naar de toekomst’.