Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

Vanuit gemeentelijk beleid is er een uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid (pdf 6 MB) opgesteld waarin acties en maatregelen zijn genoemd om de verkeersveiligheid in Schiedam te bewerkstelligen en te waarborgen. Naast snelheidsremmende maatregelen voor de inrichting van de straat, ligt het harde rijden ook aan het gedrag van weggebruikers. De gemeente vindt het belangrijk dat mensen zich ervan bewust zijn dat hard rijden gevaarlijk is en ongelukken kan veroorzaken.

In Schiedam mag u in de meeste woonstraten niet harder rijden dan 30km/uur. Toch wordt deze snelheid vaak overschreden, wat risicovolle situaties oplevert. Alleen als automobilisten niet harder rijden dan 30km/uur, kunnen ze op tijd reageren op kinderen, ouderen, fietsers en voetgangers.

VerkeersveiligheidsBox 30km

Daarom hebben wij een VerkeersveiligheidsBox ontwikkeld waarmee we uw hulp nodig hebben. Wij vragen u om met deze box aan de slag te gaan zodat uw (mede)bewoners zich ook van bewust worden dat hard rijden in 30km straten levensgevaarlijk is.

De VerkeersveiligheidsBox bevat sterk en aansprekend materiaal, geheel in Schiedamse stijl, zoals flyers, posters, (kliko)stickers, een speciaal ontworpen draagtas en bedrukte hesjes waarmee u veilig en herkenbaar de straat op kunt.

Schiedam VerkeersveiligheidsBox 30km.jpg

Woont u in een 30km straat en heeft u interesse om aan de slag te gaan met de VerkeersveiligheidsBox? Dan kunt u deze kosteloos aanvragen door een mailtje te sturen naar contact@schiedam.nl

De Schiedamse VerkeersveiligheidsBox maakt onderdeel uit van het ‘Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid’ van de gemeente Schiedam en de aanpak ‘Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers’ van de Provincie Zuid-Holland.