Bewoners geven aan dat er in hun wijk vaak te hard wordt gereden en dat er nog te veel verkeersonveilige plekken zijn. In een groot deel van de stad gaat de snelheid daarom van 50 naar 30 km per uur. Verder zorgen we voor een veilige verkeersinrichting en pakken we onveilige plekken aan, met name bij scholen.

Mocht u zelf ook aan de slag willen gaan, dan kunt u de Verkeersveiligheidsbox aanvragen.

Verkeersveiligheid is een van de thema's uit de Mobiliteitsvisie van Schiedam ‘Op weg naar de toekomst’.