Bewoners geven aan dat er in hun wijk vaak te hard wordt gereden en dat er nog te veel verkeersonveilige plekken zijn. In een groot deel van de stad gaat de snelheid daarom van 50 naar 30 km per uur. Verder zorgen we voor een veilige verkeersinrichting en pakken we onveilige plekken aan, met name bij scholen.

Verkeersveiligheidsbox voor 30km straten

Mocht u zelf ook aan de slag willen gaan met de 30km box, dan kunt u deze hier aanvragen.

Verkeersveiligheidsbox voor woonerven

In Schiedam zijn veel straten ingericht als woonerf. Daar mogen voetgangers overal lopen en kinderen overal spelen. Auto’s mogen er maximaal 15 km/uur rijden. Helaas houdt niet iedereen zich daaraan. Samen met bewoners wil de gemeente ervoor zorgen dat woonerven zo verkeersveilig mogelijk worden. Daarom is de VerkeersveiligheidsBox voor woonerven ontwikkeld. Mocht u zelf ook aan de slag willen gaan met deze verkeersveiligheidsbox voor woonerven, dan kunt u deze hier aanvragen.

Verkeersveiligheid is een van de thema's uit de Mobiliteitsvisie van Schiedam ‘Op weg naar de toekomst’.