Hieronder volgen onderzoeken die zijn gedaan in 2019 en 2020.

Resultaten onderzoeken mobiliteitsvisie

Mobiliteitsonderzoek 2019

Van juli 2019 tot en met 31 oktober 2019 kon u meedenken via een enquête over mobiliteit in Schiedam. In totaal hebben ruim 5400 Schiedammers de enquête ingevuld.

De resultaten van de enquête Mobiliteit en Parkeren:

Onderzoek verkeerscirculatie Schiedam

In 2019 en 2020 zijn er onderzoeken gedaan naar de verkeerscirculatie in Schiedam Noord en Zuid.

De resultaten van deze onderzoeken:

Parkeeronderzoek Schiedam

In 2019 is er een onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in Schiedam.

De resultaten van het parkeeronderzoek:

Vervolg: Reisonderzoek 'Samen in beweging' 

In 2019 is er een groot mobiliteitsonderzoek uitgevoerd. Als vervolg daarop is het reisonderzoek ‘Samen in beweging’ opgezet. Deze uitkomsten worden gebruikt om slimmere keuzes te maken als het gaat om investeren in de wegen, fiets- en voetgangerspaden, het openbaar vervoer en nieuwe initiatieven. Zo helpen we samen om Schiedam ook in de toekomst goed bereikbaar te houden. Hoe reist u in Schiedam? Gebruikt u het openbaar vervoer? Eigen vervoer of ook deelvervoer? Wij zijn benieuwd naar uw manieren van reizen. Doet u ook mee? Download de app van het reisonderzoek ‘Samen in beweging’

Mobiliteitsexperimenten

In september en oktober 2019 heeft de gemeente experimenten samen met Schiedammers, met bewoners en met werkgevers gedaan. Meer informatie over deze experimenten leest u in het document Mobiliteitsexperimenten (pdf146 kB). Dit een bijlage van de Startnotitie Mobiliteit in Schiedam.

Bewonersaanpak 

Al die nieuwe mogelijkheden om ons te verplaatsen bieden ons meer keuzes. De gemeente wil samen met bewoners onderzoeken wat die keuzes voor hen betekenen. En hoe die kunnen bijdragen aan een duurzaam, leefbaar en goed bereikbare wijk.

Start in West en Zuid

De eerste mobiliteitsexperimenten voor bewoners werden in de wijken Schiedam-West en Schiedam-Zuid gedaan. De reden dat we zijn begonnen in deze wijken is dat de parkeerdruk hier hoog is.

Fietsen

Het stimuleren van fietsen is onderdeel van de experimenten met bewoners. Het actieprogramma fietsstimulering bestaat uit de volgende onderdelen:

Fietscircus Schiedam

Op 7 september vond het Fietscircus Schiedam (pdf 364 kB) plaats op het Stadserf. Samen met De Verkeersonderneming organiseerde de gemeente dit evenement om Schiedammers op een andere manier kennis te laten maken met de fiets. Het Fietscircus Schiedam was de start van de mobiliteitsexperimenten. Het doel is dat de fiets vaker gebruikt wordt, waardoor de bereikbaarheid van Schiedam kan worden verbeterd.

Actieprogramma MaaS

Dit actieprogramma MaaS (mobiliteit als dienst) bestaat uit:

  1. Aanbieden deelauto’s, deelfietsen en deelscooters
  2. Maasmeter
  3. MaaS-Xperience

Voetgangers

Een ander onderdeel van de mobiliteitsvisie is het verder uitwerken van beleid voor voetgangers.

Werkgeversaanpak

Schiedam doet ook experimenten samen met werkgevers. We kijken naar een aantal werkgebieden. Het aanbod van duurzame (elektrische) vervoersmiddelen voor werkgevers mag groter. Daarom investeren werkgevers, de gemeente en de Verkeersonderneming in de volgende experimenten:

  • Mobiliteitsactieplannen op werkgeversniveau
  • Probeerpas OV
  • Aanbod last-mile oplossingen