We geven meer ruimte aan fietsers en voetgangers, zowel op straat als op de stoep. Er komen meer veilige fietsenstallingen en we zorgen voor aantrekkelijke, veilige en groene wandelroutes om te kunnen sporten en recreëren. Ook investeren we in bredere en betere fietspaden die de stad verbinden met de regio.

Meer informatie over:

Fietsers en voetgangers is een van de thema's uit de Mobiliteitsvisie van Schiedam ‘Op weg naar de toekomst’.

Metropolitane fietsroute

Een van de drukste fietsroutes van Schiedam krijgt een grote kwaliteitsimpuls. Op de route, die loopt van Vijfsluizen tot en met de Rotterdamsedijk krijgen fietsers meer ruimte, waardoor een snelle, comfortabele en veilige fietsroute ontstaat. 
De verbetering maakt deel uit van een in totaal 27 kilometer lange ‘metropolitane fietsroute’ tussen Naaldwijk en Rotterdam. De fietsroute moet in 2026 gereed zijn. Schiedam stimuleert hiermee het gebruik van de fiets, dat in de nieuwe Mobiliteitsvisie een belangrijke plek inneemt.
In Schiedam loopt de route van de grens met Vlaardingen via de Vlaardingerdijk, Burgemeester Knappertlaan, Nieuwe Haven, Oranjestraat, Gerrit Verboonstraat en de Koemarkt naar de Rotterdamsedijk. 
 

Meer info over metropolitane fietsroutes: