Hieronder leest u de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden over mobiliteit in Schiedam. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Stel uw vraag dan via het contactformulier

Vragen over de Mobiliteitsvisie

1. Wat is een mobiliteitsvisie?

De visie laat zien hoe we de komende jaren tot een toekomstbestendig, duurzaam en veilig bereikbaar Schiedam komen. Er is ook een publieksversie met de compacte samenvatting van de mobiliteitsvisie. Zo weet u snel wat de plannen zijn, wat we precies gaan doen en hoe en wanneer we aan de slag gaan met de uitvoering.  

2. Waarom deze mobiliteitsvisie?

De visie geeft inzicht in hoe we de komende jaren tot een toekomstbestendig, duurzaam en veilig bereikbaar Schiedam komen. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we slim omgaan met de bestaande ruimte en heldere keuzes maken. Met deze keuzes kunnen we nu echt aan de slag met de uitvoering.

3. Hoe is de visie tot stand gekomen?

De mobiliteitsvisie is mede tot stand gekomen via een uitgebreid participatietraject met bewoners en bedrijven. In 2019 en 2020 zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de parkeerdruk in de wijken en de verkeerscirculatie in Schiedam. Door middel van een grote mobiliteitsenquête en wijktafelbijeenkomsten hebben Schiedammers de gelegenheid gehad om hun mening te geven over onderwerpen als parkeren, fietsen en wandelen, verkeersveiligheid en openbaar vervoer. Door middel van mobiliteitsexperimenten hebben bewoners kennis kunnen maken met verschillende vormen van deelmobiliteit.  

4. Wat is er gedaan met de resultaten van de mobiliteitsênquete en de wijktafels?

De mobiliteitsvisie is mede tot stand gekomen met behulp van bewoners en bedrijven. Zij zijn gevraagd om mee te denken via een enquête en op wijkavonden. Ook zijn er parkeer- en verkeersonderzoeken gedaan en is er geëxperimenteerd met deelmobiliteit. Al deze reacties en meningen zijn meegewogen bij het schrijven van de visie. Ook worden de resultaten meegenomen in de uitvoering van de visie.

Vragen over het uitvoeringsprogramma

  1. Wanneer wordt er gestart met de uitvoering van de mobiliteitsvisie?
  2. Hoe kan ik meedenken over de uitvoering?

1. Wanneer wordt er gestart met de uitvoering van de mobiliteitsvisie?

De visie is nu definitief, dus we kunnen aan de slag! In januari 2021 starten we met het uitvoeringsprogramma. Hiervoor wordt u als bewoners en bedrijven van Schiedam uitgenodigd om actief mee te denken. In januari 2021 volgt hierover meer informatie. Zo komen we samen tot een goede uitvoering per wijk.

2. Hoe kan ik meedenken over de uitvoering?

Vanaf januari 2021 gaat de gemeente opnieuw de wijken in om samen met bewoners en bedrijven aan de slag te gaan met de uitvoering van de plannen. Op wijkniveau weten bewoners namelijk zelf het beste wat er speelt. Hoe en wanneer de bijeenkomsten in de wijken plaatsvinden wordt nog bepaald. Dat is ook afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment gelden. In januari volgt hierover meer informatie. Heeft u nu al een idee of suggestie? Laat het ons gerust weten via het contactformulier

De parkeerdruk in Schiedam is hoog omdat er veel auto’s zijn terwijl de ruimte beperkt is. In verschillende wijken in Schiedam wordt daarom het parkeren gereguleerd. Dit betekent dat wordt gewerkt met parkeervergunningen voor bewoners en ondernemers en betaald parkeren voor kortparkeerders. Dit voorkomt parkeeroverlast en vergroot de leefbaarheid en veiligheid in de wijken.

Vragen over mobiliteitsexperimenten (deelmobiliteit)

  1. Wat zijn mobiliteitsexperimenten en waarom doen we dit?
  2. Waarom kiezen we in Schiedam voor deelmobiliteit?
  3. Wat doen we aan foutgeparkeerde deelscooters?
  4. Waar mogen deelscooters en -fietsen geplaatst worden?

1. Wat zijn mobiliteitsexperimenten en waarom doen we dit?

Door middel van tijdelijke mobiliteitsexperimenten laten we bewoners en bedrijven kennis maken met verschillende (innovatieve) vervoersopties. Voorbeelden zijn deelauto’s, -scooters en -fietsen, maar ook pendelbussen naar de havens en zelfs vaker thuiswerken. Wanneer een experiment succesvol blijkt te zijn kunnen we er daarna voor kiezen om dit uit te breiden of zelfs structureel te maken. Zo werken we samen aan betere mobiliteit in Schiedam. 

2. Waarom kiezen we in Schiedam voor deelmobiliteit?

Deelmobiliteit zorgt ervoor dat Schiedammers meer keuze en vrijheid krijgen in hoe ze zich willen verplaatsen. Ook kan het een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid en het verlagen van de parkeerdruk. 

3. Wat doen we aan foutgeparkeerde deelscooters?

We proberen foutgeparkeerde deelscooters zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom werken we aan een vergunningensysteem voor aanbieders. Hiermee kunnen we hen aanspreken op foutgeparkeerde deelscooters zodat deze snel verplaatst worden. Wanneer u nu overlast ervaart van foutgeparkeerde deelfietsen en/of deelscooters kunt u dit doorgeven bij de aanbieders. Deze gaat dan de laatste gebruiker van de fiets of scooter aanspreken en er voor zorgen dat dit zo spoedig mogelijk wordt opgelost.

4. Waar mogen deelscooters en -fietsen geplaatst worden?

Er is een beperkt gebied waar je deze mag parkeren. Op de app van de aanbieder kunt u zien waar dit is. Daarnaast wordt er nu gewerkt aan nog concretere afspraken over welke plekken beschikbaar zijn en hoeveel fietsen en scooters er precies mogen staan.