In Schiedam willen we leefbare, groene en aantrekkelijke wijken. Daarom willen we meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers, leiden we doorgaand verkeer over de 50 km/u wegen en maken we de binnenstad beter en sneller bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Ook maken we Schiedam-Noord beter bereikbaar, onder andere door het aanpassen van de rotonde Slimme-Watering.  

Verkeersstromen is een van de thema's uit de Mobiliteitsvisie van Schiedam ‘Op weg naar de toekomst'.