Leerplicht

Elk kind tussen de 5 en 16 jaar is leerplichtig. De gemeente zorgt ervoor dat kinderen, ouders en scholen zich aan de leerplichtwet houden.

Cultuur- en natuureducatie

Hier lees u meer over het ruime aanbod op het gebied van cultuur-, natuur- en milieueducatie en over sport en kinderparticipatie.

Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelfstandig naar school door bijvoorbeeld ziekte, een handicap of gedragsproblemen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van leerlingenvervoer. Soms kan uw kind hier ook gebruik maken van leerlingenvervoer als de school verder weg is. De gemeente Schiedam beslist of uw kind hier recht op heeft.

Basisonderwijs

Schiedam heeft een divers scholenaanbod. Er zijn geen wachtlijsten.

Kinderopvang

Kinderopvang is bedoeld voor opvang van kinderen van werkende ouders. De overheid betaalt mee aan uw kinderopvang.

Jeugd(zorg)

De gemeente wil alle kinderen en jongeren de beste kansen bieden om gezond en veilig op te groeien. Zo kunnen zij zich ontwikkelen tot inwoners die een positieve bijdrage leveren aan de Schiedamse samenleving.

RMC

De 'regionale meld- en coördinatiefunctie' wil schoolverzuim voorkomen en schoolverlaters begeleiden.