Kan uw kind niet zelfstandig naar school door bijvoorbeeld ziekte, een handicap of gedragsproblemen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van leerlingenvervoer.

Soms kan uw kind hier ook gebruik maken van leerlingenvervoer als de school verder weg is. De gemeente Schiedam beslist of uw kind hier recht op heeft.

Meer informatie

De gemeente Schiedam werkt op dit gebied samen met de gemeenten Maassluis en Vlaardingen. Wilt u weten in welke gevallen u recht heeft op vervoerskosten? Meer informatie over de verordening en de beleidsregels vindt u op Overheid.nl.

Aanvraag leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer digitaal aanvragen. Voor het invullen van het digitale formulier heeft u een geldig DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via DigiD.nl.

Bijlagen

Het kan zijn dat u bijlagen moet toevoegen aan uw aanvraag. Dit kan aan het eind van het aanvraagformulier. Het kan gaan om: 

  • Medische verklaring: als u op medische gronden uw kind niet naar school kunt brengen, bent u verplicht een recente medische verklaring van de behandelend arts mee te sturen
  • Inkomensverklaring: als u een aanvraag doet voor openbaar vervoer of eigen vervoer, voor het (speciaal) basisonderwijs en uw verzamelinkomen is lager dan het genoemde bedrag moet u een inkomensverklaring/IB-60-formulier meesturen (Voor schooljaar 2018-2019 (peiljaar 2016) is dit € 26.100,- en voor schooljaar 2019-2020 (peiljaar 2017) is dit € 26.550,-)

Verklaring Commissie van Begeleiding

Doet u een aanvraag voor aangepast vervoer (taxi(bus))? Dan is een 'Verklaring Commissie van Begeleiding’ verplicht. De gemeente Schiedam benadert na ontvangst van uw aanvraag de school met de vraag om deze verklaring te leveren. Na ontvangst van deze verklaring wordt uw aanvraag in behandeling genomen.