Kan uw kind niet zelfstandig naar school door bijvoorbeeld ziekte, een handicap of gedragsproblemen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van leerlingenvervoer. De vergoeding leerlingenvervoer is een geheel of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten naar en van school. Dit kan ook vervoer zijn dat door de gemeente is verzorgd. Zoals taxi of bus.

In welke gevallen heeft u recht op leerlingenvervoer?

  • Als uw kind door een beperking niet (alleen) kan reizen.
  • Als u meer dan 6 kilometer van de dichtstbijzijnde school woont, die voor uw kind toegankelijk is. Soms kan uw kind ook gebruik maken van leerlingenvervoer als de school verder weg is. Wij beslissen dan of uw kind hier recht op heeft.

Wilt u alle voorwaarden weten? Lees dan de verordening leerlingenvervoer Schiedam.

Aanvraag leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer digitaal aanvragen. Voor het invullen van het digitale formulier heeft u een geldig DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via DigiD.nlHet is mogelijk om leerlingenvervoer voor schooljaar 2022-2023 of 2023-2024 aan te vragen.

Hulp bij invullen

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met het wijkondersteuningsteam, of de formulierenbrigade.

Co-ouderschap  

Is er sprake van co-ouderschap? En verblijven beide ouders in Schiedam? Dan moeten beide ouders apart een aanvraag indienen voor de dagen waarop uw kind doordeweeks bij u beiden verblijft.

Bijlagen

Het kan zijn dat u bijlagen moet toevoegen aan uw aanvraag. Dit kan aan het eind van het aanvraagformulier. Het kan gaan om een inkomensverklaring. Doet u een aanvraag voor openbaar vervoer of eigen vervoer, voor het (speciaal) basisonderwijs? En is uw verzamelinkomen lager dan het genoemde bedrag? Stuur dan een inkomensverklaring/IB-60-formulier mee.

  • Voor schooljaar 2022 - 2023 (peildatum 2020) is dit € 27.900,-.
  • Voor schooljaar 2023 - 2024 (peildatum 2021) is dit € 28.800,-.

Verklaring school

Doet u een aanvraag voor aangepast vervoer? Zoals taxi of bus? Voeg dan een 'Verklaring Commissie van Begeleiding’ toe aan uw aanvraag.

Wij sturen uw aanvraag door naar ROGplus. ROGplus behandelt uw aanvraag. Ook nemen zij contact op met de school om de verklaring aan te leveren.

Behandeling van uw aanvraag 

Zorg ervoor dat uw aanvraag volledig is. Dus met de bijlagen. Pas dan wordt deze in behandeling genomen. Het duurt maximaal 8 weken. Als het noodzakelijk is, kan de termijn 1 keer met 4 weken worden verlengd. In dat geval ontvangt u hierover bericht van ROGplus.

Vragen?

Heeft u vragen over uw aanvraag? Of wilt u dingen wijzigen? Neemt u dan contact op met ROGplus.