Elk kind tussen de 5 en 16 jaar is leerplichtig. Kinderen, ouders en scholen moeten zich aan de leerplichtwet houden. De gemeente ziet hierop toe.

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben samen het Regionaal Bureau voor Leerplicht (RBL) opgericht. De leerplichttaken van de drie gemeenten zijn hier ondergebracht. 

Kwalificatieplicht

Na leerplicht geldt de kwalificatieplicht voor jongeren tot en met 18 jaar en die nog geen startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo 2-niveau. Een vmbo-diploma is geen startkwalificatie.

Steunpunt jongeren

Het Steunpunt Jongeren begeleidt voortijdige schoolverlaters in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en jongeren die dreigen uit te vallen zonder startkwalificatie. Ook bij verzuim in het MBO en bij het maken van een goede studie- en beroepskeuze kunnen de jongerenadviseurs van Steunpunt Jongeren ondersteunen en begeleiden.

Ontheffing en verlof

Schoolkinderen hebben alleen verlof tijdens de vastgestelde schoolvakanties en vakantiedagen. Wanneer u uw kind buiten de vastgestelde schoolvakanties vanwege bijzondere omstandigheden vrij wilt geven kunt u ontheffing aanvragen.

Meer informatie

Op de website van het Regionaal Bureau voor Leerplicht (RBL) vindt u meer informatie over dit onderwerp.