Iedereen een goede start

Schiedam is vitaal en veerkrachtig als Schiedammers zich goed kunnen redden in het leven zonder afhankelijk te zijn van anderen. Dat betekent dat de jeugd de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige inwoners die meedoen in de maatschappij. Daarom zorgt de gemeente voor goed onderwijs en een veilige omgeving om in op te groeien.

Maar dat is niet voldoende voor iedereen. Sommige kinderen en jongeren beginnen met een achterstand. Om allerlei redenen, zoals een fysieke of verstandelijke beperking, een onveilige gezinssituatie, of taalachterstand.

De gemeente vindt het belangrijk dat extra zorg en ondersteuning dicht bij huis te vinden zijn en makkelijk toegankelijk voor iedereen.

Vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid – Centrum voor Jeugd en gezin

Met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid kunt u ook terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is namens de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Het consultatiebureau en de schoolartsen zijn hier onderdeel van. Jongeren kunnen ook zelf bij het CJG terecht met vragen over bijvoorbeeld pesten, alcohol of geld. Meer informatie is te vinden via de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Gezinsspecialisten op school

Scholen voor (speciaal) basis- en voorgezet onderwijs hebben een eigen gezinsspecialist. Gezinsspecialisten zijn lid van een wijkondersteuningsteam (WOT) en het ondersteuningsteam van de scholen. Ze geven antwoord op vragen over opvoeden, helpen als kinderen sociaal-emotionele problemen hebben of als er gezinsproblemen zijn. De gezinsspecialisten werken samen met interne begeleiders, onderwijsspecialisten en zorgcoördinatoren. Informeer bij de school van uw kind wanneer de gezinsspecialist aanwezig is. Ook kunt u contact opnemen met de stichting Minters via telefoonnummer (010) 435 1022. Lees meer over de gezinsspecialist op school.

Jeugdhulp bij het WOT

Iedereen kan voor jeugdhulp terecht bij de Wijkondersteuningsteams (WOT) van Schiedam, ook jongeren en ouders die advies of extra steun nodig hebben bij opvoeden en opgroeien. In de WOT’s werken deskundige hulp- en zorgverleners samen. Zij helpen en ondersteunen kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Waar nodig schakelen zij speciale jeugdhulp in. Kijk voor meer informatie op de website van het WOT.

Heb jij problemen? Hier kun je terecht!

Als kinderen gepest worden, thuis problemen hebben, ruzie met vrienden hebben of zich rot voelen, kunnen zij terecht bij de Wijkondersteuningsteams, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) , het jongerenwerk of de Kindertelefoon.

Zorgen over de veiligheid van een kind?

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of veiligheid van een kind? Iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling kan terecht bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Wilt u advies of hulp? Bel gratis telefoonnummer 0800 – 2000 (dag en nacht bereikbaar). Lees op de website van de GGD Rotterdam Rijnmond meer over mishandeling, seksueel geweld, vechtscheiding en kinder- en ouderenmishandeling.

Vernieuwde jeugdhulp in 2023

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) gaan samen met jeugdhulpprofessionals in de wijkteams, huisartsen, ouders, instellingen en scholen de kwaliteit en snelheid van hulp aan jongeren en hun ouders versterken. Vanaf 1 januari 2023 is de jeugdhulp op een andere manier georganiseerd. Eén organisatie – Mevis – heeft de opdracht om alle vormen van jeugdhulp te bieden: van laagdrempelige zorg in het wijkteam tot en met specialistische hulp als dat nodig is. Meer informatie vindt u op de website van Jeugdhulp MVS.

Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Ben je niet tevreden over de hulp die je krijgt van het wijkondersteuningsteam (WOT), de gemeente of een jeugdhulporganisatie? Neem contact op met Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, hebben recht op een gratis en onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het sociaal wijkteam.