De gemeente is er voor alle jeugdigen, of zij nu wel of geen zorg nodig hebben. Daarom biedt de gemeente veel verschillende activiteiten en voorzieningen. Wat er al is, wil de gemeente versterken en waar nodig ondersteuning bieden.

Plannen voor de jeugd

De plannen voor de jeugd zijn verdeeld in:

  • Thuis 
  • Vrije tijd en participatie 
  • School en werk

Voor alle drie ligt de basis in de wijken, dichtbij de kinderen, jongeren en de gezinnen. Vanuit de wijken wil de gemeente de krachten van jeugdigen verder ontwikkelen. En die van de netwerken rond jeugdigen en gezinnen. De gemeente wil haar inwoners zo goed mogelijk ondersteunen. Uitgangspunt is: zelfredzaam waar het kan, ondersteunen, waar dat hoort en doorpakken waar het moet.

Leven, sporten en spelen

Het moet leuk zijn om in Schiedam te wonen en op te groeien. Dat kan ook, want er zijn prima voorzieningen aanwezig op allerlei gebieden: opleidingen, sport, kunst en cultuur. Een aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte (bijvoorbeeld speelplekken) in de stadsdelen hoort daar ook bij. Het moet fijn en veilig voelen om er te zijn.

Jongerenparticpatie

De gemeente Schiedam vindt het belangrijk dat jongeren mee kunnen doen en zelf ook een bijdrage leveren aan de toekomst van Schiedam. Voor meer informatie kunt u terecht bij I've got the power.