RMC staat voor 'regionale meld- en coördinatiefunctie'. RMC heeft als doel:

  • In beeld krijgen van alle voortijdige schoolverlaters van 16 tot 23 jaar in de regio Nieuwe Waterweg Noord
  • Voorkomen van voortijdige schooluitval in samenwerking met scholen en instanties
  • Oppakken van door school gemeld verzuim van leerlingen
  • Begeleiden van voortijdige schoolverlaters naar een passende opleiding om een startkwalificatie te behalen

Startkwalificatie

Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma, of een mbo-diploma vanaf niveau twee. Een vmbo-diploma is geen startkwalificatie. Jongeren die geen startkwalificatie hebben gehaald en geen opleiding volgen, zijn voortijdige schoolverlaters.

Steunpunt Jongeren

Het Steunpunt Jongeren nodigt voortijdige schoolverlaters uit voor een gesprek. Hierin verkennen ze samen de (onderwijs)mogelijkheden voor de toekomst. Jongeren kunnen natuurlijk ook zelf contact opnemen met het Steunpunt.