Kinderopvang is bedoeld voor opvang van kinderen van werkende ouders. De overheid betaalt mee aan uw kinderopvang. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of gastouder staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.

Kinderopvang in Schiedam

In Schiedam zijn er verschillende mogelijkheden voor kinderopvang. Voor allerlei leeftijdsgroepen, maar ook voor verschillende momenten van de dag. Kijk in het Landelijk Register Kinderopvang voor een kinderdagopvang locatie bij u in de buurt.

Kinderopvangtoeslag

Informeer altijd of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Ook als u geen werkgever heeft. Controleer of uw opvang staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Via de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen en een proefberekening maken. De 'Formulierenbrigade', kan u helpen bij de aanvraag.

Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Het kan voorkomen dat kinderopvang nodig is door een bepaalde situatie waarin een gezin verkeert, bijvoorbeeld vanwege ziekte van een ouder. De huisarts, het consultatiebureau, de GGD, het Wijkondersteuningsteam kunnen ouders doorverwijzen naar de kinderopvang.

U kunt bij de gemeente een aanvraag indienen voor een SMI. Binnen acht weken krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor een kindopvangplaats op basis van SMI. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.