Sommige verhuurders en huurders houden zich niet aan de wetten en regels. Verhuurder onderhouden hun panden slecht, vragen hele hoge huren, verhuren hun panden zonder registratie in de BRP of splitsen hun pand in meerdere kamers waardoor overbewoning ontstaat. Ook kunnen huurders kunnen de woning illegaal onderverhuren, overlast veroorzaken, veel vrienden in de woning laten wonen of zich bijvoorbeeld bewust niet inschrijven om zo onder de radar te blijven.

Dit kan verschillende soorten woonfraude en overlast tot gevolg hebben. Om dit soort misstanden op te sporen controleert het interventieteam woonoverlast regelmatig op de naleving van de regels in woningen.