De gemeente Schiedam vindt goed verhuurderschap erg belangrijk om misstanden in woningen en huurdersuitbuiting te voorkomen. Slecht verhuurderschap heeft een negatief effect op de leefbaarheid van uw buurt. Goed verhuurderschap betekent dat woningen worden verhuurd met een goed huurcontract. Het houdt ook in dat huurprijzen volgens het woningwaarderingsstelsel eerlijk worden berekend. En het betekent dat woningen goed worden beheerd en onderhouden.

Voordat u gaat verhuren

Een woning verhuren geeft een grote verantwoordelijkheid daarom is het belangrijk om hierover op voorhand goed na te denken.

Makelaar of bemiddelaar

Als u de woning via een makelaar of tussenpersoon wilt verhuren, Kies dan voor een kantoor dat is aangesloten bij een brancheorganisatie. En maak duidelijke afspraken over:

 • De intake en screening van huurders.
 • Wie het huurcontract opstelt.
 • Wie verantwoordelijk is voor het financieel beheer, zoals het innen van de huur.
 • Wie verantwoordelijk is voor het technisch beheer, zoals onderhoud en herstelwerkzaamheden.
 • Wat verwacht wordt van de verhuurder met betrekking tot het toezicht op het pand en het gebruik ervan.
 • Eis als pandeigenaar kopieën van het verhuurdossier voor uw eigen administratie.
 • Besef goed dat u, ook al verhuurt u uw pand via een verhuurder, u zelf verantwoordelijk blijft.

Contact met de huurder

Door te weten wie het pand gaat huren kunt u eventuele problemen in het vervolg voorkomen. Als het gaat om goed contact met uw huurder kunt u aan de volgende dingen denken:

 • Zorg dat u voldoende contactgegevens (geldige legitimatie) van de huurder heeft (telefoonnummers, adressen, e-mailadressen), zodat u hem goed kunt bereiken in geval van calamiteiten.
 • Zorg voor meerdere persoonlijke ontmoetingen met potentiële huurders.
 • Indien u gebruikmaakt van een beheerder, zorg er dan voor dat u de potentiële huurder minimaal één keer zelf persoonlijk ontmoet.
 • Wees alert bij steeds wisselende personen. Doe alleen zaken met de potentiële huurder en niet met personen die namens de huurder optreden.

Huurcontract

Neem in het huurcontract bepalingen op, zoals het verbod om criminele activiteiten te ontplooien. Dat het verboden is om onder te verhuren, andere mensen dan genoemd op het huurcontract in de woning te laten wonen, verboden is om overlast te veroorzaken, de huurder zich moet registreren in de BRP (vraag om een bewijs van inschrijving) en moet uitschrijven van de BRP bij beëindigen huurcontract, etc. Geef ook aan wat de consequenties zijn als de huurder zich niet aan het huurcontract houdtOp roz.nl staan ondermijningsclausules die u op kunt nemen in uw huurcontract en andere voorbeelden van huurcontracten. Probeer ook bestaande huurcontracten aan te passen.

Huurbetaling

Accepteer geen contante betalingen of betalingen van een andere partij dan de huurder. Vraag de huurder altijd om een borgsom te betalen. Een borg van één tot drie maanden huur is niet onredelijk en kan het onbetaald blijven van rekeningen of schade (deels) voorkomen. Accepteer geen contant geld als borg. Zie alleen af van een borg door de huurder als daar een goede verklaring voor is. Wees alert op wijzigingen, zoals een andere wijze van betalen, een buitenlandse bankrekening en wisselende momenten van betaling.

Huurpijs

Bij goed verhuren hoort ook een eerlijke huurprijs op de site van de huurcommissie kunt u aan de hand van een puntentelling een gepaste huurprijs laten berekenen. Een te hoge huurprijs leidt vaak tot misstanden in uw pand. Ondanks een inkomenscheck zien we dat huurders, vanwege de hoge prijs, veel andere huurders in de woning toe laten om de huurprijs te kunnen delen of de huurder raakt in de illegale prostitutie of drugs. U als pandeigenaar bent hiervoor dan aansprakelijk.   

Risico’s

Bij illegale activiteiten in uw pand loopt u het risico op een strafrechtelijke vervolging. Ook kan de gemeente u bestuursrechtelijke sancties opleggen zoals een sluiting van het pand of bestuurlijke boetes. Ten slotte kunt u aangewezen worden als verhuurdersvergunningplichtig (zie website). 

Illegale activiteiten kunnen de volgende gevaren met zich meebrengen: ontploffing, brand, instorting of kortsluiting; bij opslag van chemische afvalstoffen illegale lozing in het milieu; bij opslag van drugs en geld: kans op overvallen door concurrerende criminele organisaties. U als verhuurder kunt te maken krijgen met afpersing, bedreiging, geweld en ripdeals. En ook omstanders kunnen slachtoffers worden van gewelddadig of crimineel gedrag van uw huurder.

Wilt u meer weten over eventuele risico’s en signalen van ondermijnende criminaliteit lees dan de Brochure Veilig uw pand verhuren

Heeft u vragen over goed verhuurderschap?

Bent u voornemens om een pand in de gemeente Schiedam te gaan verhuren en heeft u vragen over het goed verhuurderschap neem dan contact op met het interventieteam woonoverlast via het contactformulier of meld woonoverlast.