Wilt u een zelfstandige woonruimte omzetten tot één of meerdere onzelfstandige woonruimten? Dit heet woningomzetting of kamerbewoning. De gemeente staat woningomzetting alleen in een beperkt aantal buurten en onder bepaalde voorwaarden toe. Zo blijven er voldoende woningen voor grotere huishoudens over en houden we onze stad leefbaar. 

Wat is onzelfstandige woonruimte?

Een onzelfstandige woonruimte is een woonruimte zonder een eigen toegang en waarbij de bewoner de keuken en het toilet moet delen met de bewoner(s) van andere woningen of kamers. Voorbeelden van onzelfstandige woningen (kamers) zijn: kamers in studentenhuizen of hospitakamers (een kamer in het huis van de hoofdbewoner). 

Wat is een huishouden?

Een huishouden bestaat uit een alleenstaande of twee of meer personen, die een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren of willen gaan voeren.

Wat is een duurzaam gemeenschappelijke huishouding?

Van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden is sprake als:

 1. De bewoners van plan zijn om langdurig samen te blijven wonen (duurzaamheid); en
 2. Er sprake is van wederzijdse zorg tussen de bewoners; en
 3. Het huishouden niet in een periode van één jaar van samenstelling veranderd is, tenzij de veranderingen naar algemene maatstaven binnen een duurzaam gemeenschappelijk huishouden passen; en
 4. De gemeenschappelijke ruimten door de bewoners worden gedeeld; en
 5. Er een gezamenlijk huurcontract is, waarin de namen van alle bewoners vermeld staan; en
 6. De bewoners zelf het initiatief tot samenwoning hebben genomen; en
 7. Er een huisvestingsvergunning aanwezig is, indien vereist. 

Heeft u een brief ontvangen?

Heeft u van de gemeente Schiedam een brief ontvangen? De gemeente heeft u in deze brief verzocht om vóór 1 juni 2020 een omzettingsvergunning aan te vragen om kamerbewoning voort te zetten en van het overgangsrecht gebruik te maken. U vraagt deze omzettingsvergunning als volgt aan: log in met uw DigiD of E-herkenning of klik op Regelen als organisatie. Kies in de beslisboom voor de optie: Overgangsrecht. Vul dan het formulier in en voeg eventueel bijlagen toe. Daarna kunt u het formulier verzenden. 

Buurten met een vergunningplicht

U kunt in deze buurten een vergunning voor woningomzetting aanvragen. 

Wijk 1. Centrum

 • Buurt 21. Brandersbuurt
 • Buurt 22. Walvisbuurt
 • Buurt 23. De Plantage

Wijk 4. Zuid

 • Buurt 44. Maasboulevard
 • Buurt 45. Havenbuurt

Wijk 5. Nieuwland

 • Buurt 64. Vakbondsliedenbuurt
 • Buurt 65. Hollandiabuurt

Wijk 7. Kethel

 • Buurt 71. Parkenbuurt/Bijdorp
 • Buurt 75. Kethel-dorp
 • Buurt 76. Vogelbuurt
 • Buurt 77. Tuindorp
 • Buurt 81. Spaanse Polder
 • Buurt 82. ‘s- Gravenlandsepolder
 • Buurt 83. Polder-wetering

Wijk 8. Woudhoek

 • Buurt 91. Toneelspelersbuurt
 • Buurt 92. Ambachtenbuurt
 • Buurt 93. Kastelenbuurt
 • Buurt 94. Botenbuurt
 • Buurt 99. Noordkethelpolder

Wijk 9. Spaland/Sveaparken

 • Buurt 95. De Gaarden/Sveafors 
 • Buurt 96. De Vlinderhoven/Sveaholm
 • Buurt 97. De Akkers en De Velden
 • Buurt 98. Sveaborg en -Dal

In de overige buurten is omzetting (kamerbewoning) niet toegestaan.

Vrijstelling vergunningplicht

Een vrijstelling voor een omzettingsvergunning (kamerbewoning) is mogelijk voor maximaal drie personen. Het totaal aantal bewoners bedraagt maximaal drie, inclusief de eigenaar. Of de eigenaar verhuurt de woning aan drie personen, zonder er zelf te wonen.

Voorbeelden:

 1. Bij een gezin (van drie of meer personen) is géén ruimte voor bijkomende huurders
 2. Bij een stel is één bijkomende huurder mogelijk
 3. Bij een alleenstaande zijn twee bijkomende huurders mogelijk

Let op!

 • De vrijstelling geldt niet voor Oost en West!
 • De vrijstelling geldt niet voor portiek- en flatwoningen!

Kosten

Het aanvragen van een omzettingsvergunning kost € 921,35. 

Regelgeving woningomzetting

Meer lezen over de regelgeving bij woningomzetting?

Vragen ?

Als u meer informatie wilt, kunt u dit opvragen bij de gemeente. Voor het vragen van deze informatie brengen wij € 123,70 in rekening.

Als u een aanvraag voor een vergunning indient, brengen wij deze kosten in mindering op de kosten die u betaalt voor een omzettingsvergunning.