Woonfraude

Woonfraude is een begrip waar allerlei soorten van fraude onder vallen. U kunt  hierbij bijvoorbeeld denken aan het onderverhuren van een sociale huurwoning, het illegaal splitsen van een woning, overbewoning of een woning verhuren zonder dat de huurder beschikt over een huisvestingsvergunning in het kader van de Rotterdamwet.

Adresfraude

Het interventieteam woonoverlast is aangesloten bij de landelijke aanpak adreskwaliteit van het ministerie. Hiermee gaat het interventieteam woonoverlast gericht op controles van mogelijke adresfraude als bijvoorbeeld iemand zich niet heeft ingeschreven omdat hij of zij nog veel boetes bij de politie open heeft staan of dat iemand zich op een ander adres inschrijft dan waar zijn gezin woont om hogere toeslagen te ontvangen. 

Illegale prostitutie of drugs in een woning

Ook illegale prostitutie, hennep of harddrugs in een woning is een vorm van woonfraude. Een hennepkwekerij kan een brandgevaarlijk situatie in een woning opleveren. Heeft u vermoeden hiervan doet u dan melding bij het interventieteam ondermijning.

Melden

Heeft u een vermoeden van adresfraude of ander illegaal gebruik van een woning? Maak hier een melding van. Ook als u vragen heeft over deze onderwerpen kunt u contact opnemen met het interventieteam woonoverlast via het contactformulier of bel 14010.