Oost

Mijn wijk Oost

Mijn wijk Oost

Iedere wijk heeft een aanspreekpunt, de wijkregisseur. De wijkregisseur stimuleert gesprekken tussen gemeente, bewoners en professionals. Lees meer over uw wijk.

Initiatieven in Oost

Initiatieven in Oost

Hier vindt u een overzicht van alle lopende initiatieven van bewoners en ondernemers. Heeft u een idee of suggestie? Neem dan contact op met de wijkregisseur van uw wijk.

Professionals in uw wijk?

Professionals in uw wijk?

Iedere wijk heeft professionals. Waar kunt u terecht met vragen? Waar kunt u elkaar ontmoeten? Hier vindt u meer informatie.

Woningverbetering en Kluswoningen Daltonstraat

Woningverbetering en Kluswoningen Daltonstraat

De woningverbetering en de verkoop van kluswoningen in de Daltonstraat 24-46 is een onderdeel van de herstructurering Wetenschappersbuurt Schiedam-Oost.

Wetenschappersbuurt

Wetenschappersbuurt

De Wetenschappersbuurt wordt vernieuwd tot een prettige buurt waar bewoners lang willen blijven wonen.

Natuurkundigenbuurt

Natuurkundigenbuurt

De bestrating van de Natuurkundigenbuurt is aan vervanging toe. Ook zijn rioleringswerkzaamheden op verschillende plekken noodzakelijk. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de openbare ruimte aan te pakken en aantrekkelijker te maken.

Herinrichting Drie Lanen

Herinrichting Drie Lanen

De PKO-laan, de Lorentzlaan en de Boerhaavelaan worden opnieuw ingericht. De werkzaamheden aan de Boerhaavelaan zijn inmiddels uitgevoerd.