De gemeente Schiedam is in 2021 gestart de uitvoering van het project ‘Van Swindenstraat en omgeving’. De werkzaamheden bestonden onder meer uit de aanleg van een waterberging en de herinrichting van verschillende straten en het Edisonplein.

Aanleg waterberging, persleiding en aandacht voor grondwater

De aanleg van een persleiding, pompputten en ontvangstputten was nodig voor de aanpak van wateroverlast in Schiedam-Oost en maakte ook onderdeel uit van dit project. Zo is er onder het Edisonplein een waterberging aangelegd. Daarnaast is er een persleiding en diverse pomp- en ontvangstputten aangelegd. Ook zorgt een speciaal infiltratie- en drainagesysteem ervoor dat het grondwater op het oorspronkelijke peil komt en blijft.

Herinrichting straten - boven- en ondergronds

Na de aanleg van de waterberging zijn er diverse straten opnieuw ingericht zoals de Van Swindenstraat, Voltastraat, Ampèrestraat, Edisonstraat en een deel van de Oosterstraat. Hier zijn onder andere de riolering en bestrating vervangen. Ook zijn er nieuwe lichtmasten met daar omheen groene korven met bloeiende klimplanten geplaatst die de straten een groenere uitstraling geven.

Nieuwe inrichting Edisonplein

Door het Edisonplein te vergroenen en in te richten met nieuwe sport- en speelvoorzieningen willen we samen met buurtbewoners het plein laten uitgroeien tot een plein waar jong en oud kan ontspannen en elkaar kan ontmoeten.

Meer fiets, iets minder auto

Door de buitenruimte groener, socialer en veiliger in te richten, wordt de leefbaarheid in de buurt verbeterd. In het hele projectgebied zijn daarom extra fietsnietjes geplaatst. Daarnaast is er een groen plein gecreëerd. Doordat er bij de herinrichting is uitgegaan van de huidige regels en maatvoering van parkeren, zijn er in totaal drie parkeerplekken voor auto's vervallen.

Vergroening buitenruimte met geveltuinen

De gemeente heeft tijdens de herinrichting gekeken naar mogelijkheden om te vergroenen. Bijvoorbeeld door (adoptie)plantenbakken te plaatsen of door de aanleg van geveltuinen. Doordat de trottoirs in het projectgebied in veel gevallen (te) smal is, kon dit slecht alleen in de Ampèrestraat en een deel van de Van Swindenstraat.

Bewoners die zich hebben aangemeld sluiten een ‘WijkDeal’ met de gemeente Schiedam. Hiermee worden officieel afspraken gemaakt over het beheer van de geveltuinen. Daarna zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor het onderhoud ervan.

Heeft u vragen over het project?

Neem dan contact op met de projectleider Sandra de Veth. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Elvira Dijkshoorn.