De gemeente Schiedam is benaderd door de eigenaar van de voormalige Spar supermarkt aan de Snelliussingel 162 om een kleinschalig appartementengebouw te ontwikkelen van 18 appartementen. Om dit bouwplan te kunnen realiseren wordt een uitgebreide procedure doorlopen. Voor de voortgang van dit project kunt u terecht op de website van Hameeteman Makelaardij.

Proces en procedure

De initiatiefnemer heeft in november 2020 de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De gemeente heeft de aanvraag in behandeling genomen. Een uitgebreide procedure wordt doorlopen, waarbij de ontwerpomgevingsvergunning nog ter inzage zal worden gelegd. Tijdens de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden de documenten inzien en eventueel een zienswijze indienen. De officiële aankondiging van de tervisielegging wordt gepubliceerd in het Nieuwe Stadsblad en via officiële bekendmakingen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Pascal Sansen. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals het bouwplan, verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem contact op met de projectassistent Mildred Maharaj.