Ursula Rutten is de wijkregisseur van de wijk Oost. De wijkregisseur heeft nauw contact met bewoners, ondernemers, sociaal werkers, wijkondersteuningsteam, politie en de woningcorporatie. Hiermee is de wijkregisseur vaak het gezicht van de gemeente en eerste aanspreekpunt voor de wijk. De wijkregisseur kijkt welke behoeften er in een wijk zijn. Dit geeft hij of zij door aan de medewerkers en het bestuur van de gemeente. Zo worden deze behoeften zoveel mogelijk meegenomen  in de plannen en de uitvoering daarvan. De wijkregisseur zorgt er dus voor dat Schiedammers mee kunnen denken over hun eigen wijk. Dat zoveel mogelijk Schiedammers participeren, oftewel meedoen en meedenken, is heel belangrijk voor de gemeente Schiedam.

Heeft u vragen? Stuur de wijkregisseur een mail. 

wijkregisseur Ursula Rutten
Wijkregisseur Ursula Rutten

Wijkoverleg

Vijf keer per jaar vindt er een wijkoverleg plaats in het huis van de wijk Oost, Boerhaaveplein 79. De wijkregisseur zit dit overleg voor en bespreekt de ontwikkelingen in de wijk met bewoners, ondernemers en wijkprofessionals.

Het wijkoverleg is een openbare vergadering. Wilt u hier aan deelnemen, neem dan contact op met het secretariaat Wijkontwikkeling.

Wijkoverleg in Coronatijd

De afgelopen periode vonden er geen wijkoverleggen plaats vanwege het coronavirus. Bewoners zijn via nieuwsbrieven, gerichte enquêtes, flyers, klankbordbijeenkomsten via teams en webinars geïnformeerd en geraadpleegd. Ook voor de komende periode is besloten het wijkoverleg niet op de gebruikelijke manier te houden. We evalueren de verschillende vormen van communiceren van de afgelopen tijd en zoeken nu naar een vorm om de functie van het wijkoverleg te behouden. Heeft u aanvullende suggesties? Laat het ons weten. 

Wijkverslagen

Kunt u niet deelnemen aan het wijkoverleg, maar bent u wel benieuwd wat er besproken wordt?

Wijkbudget

Heeft u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u hiervoor een financiële bijdrage krijgen uit het wijkbudget. Op vijf momenten in het jaar kunt u een aanvraag indienen. Een commissie van officieel door de gemeente benoemde bewoners uit uw wijk, de regiegroep genaamd, beoordeelt uw aanvragen. Hieronder de vergaderdata van de regiegroep in dit jaar:           

  • 27 januari 2020 (uiterlijke aanvraagdatum 13 januari 2020)
  • 30 maart 2020 (uiterlijke aanvraagdatum 16 maart 2020)
  • 8 juni 2020 (uiterlijke aanvraagdatum 25 mei 2020)
  • 14 september 2020 (uiterlijke aanvraagdatum 31 augustus 2020)
  • 9 november 2020 (uiterlijke aanvraagdatum 26 oktober 2020)

Bewonersondersteuner

De bewonersondersteuner is beschikbaar voor ondersteuning, spreekuren en doorverwijzingen op het gebied van wonen.
Neem contact op met de heer Henk van der Velden
via 14 010.