Ursula Rutten is de wijkregisseur van de wijk Oost. De wijkregisseur heeft nauw contact met bewoners, ondernemers, sociaal werkers, wijkondersteuningsteam, politie en de woningcorporatie. Hiermee is de wijkregisseur vaak het gezicht van de gemeente en eerste aanspreekpunt voor de wijk. De wijkregisseur kijkt welke behoeften er in een wijk zijn. Dit geeft hij of zij door aan de medewerkers en het bestuur van de gemeente. Zo worden deze behoeften zoveel mogelijk meegenomen  in de plannen en de uitvoering daarvan. De wijkregisseur zorgt er dus voor dat Schiedammers mee kunnen denken over hun eigen wijk. Dat zoveel mogelijk Schiedammers participeren, oftewel meedoen en meedenken, is heel belangrijk voor de gemeente Schiedam.

Heeft u vragen?

Neem contact op met wijkregisseur Ursula Rutten via het contactformulier.

wijkregisseur Ursula Rutten
Wijkregisseur Ursula Rutten

Wijkoverleg

Vijf keer per jaar vindt er een wijkoverleg plaats in het huis van de wijk Oost, Boerhaaveplein 79. De wijkregisseur zit dit overleg voor en bespreekt de ontwikkelingen in de wijk met bewoners, ondernemers en wijkprofessionals.

Het wijkoverleg is een openbare vergadering. Wilt u hier aan deelnemen, neem dan contact op met het secretariaat Wijkontwikkeling.

De data voor 2022 zijn:

  • Maandag 7 februari 2022
  • Maandag 11 april 2022
  • Maandag 27 juni 2022
  • Maandag 12 september 2022
  • Maandag 14 november 2022

Gelukkig hebben we afscheid kunnen nemen van de beperkende maatregelen rond het corona-virus. Dat is goed nieuws.
Tegelijkertijd wordt er wel gevraagd om rekening te houden met de kwetsbaren in de samenleving. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat het mogelijk moet zijn om afstand te houden, extra te ventileren, etc. Om die reden heeft de gemeente ervoor gekozen om de wijkoverleggen van maart en april te organiseren in de Raadszaal van het Stadskantoor. Voor de resterende wijkoverleggen van 2022 zullen we samen met u kijken hoe die zullen plaatsvinden,  fysiek, digitaal via Teams of hybride (fysiek en digitaal) als de faciliteiten daarvoor beschikbaar zijn. 

Wijkverslagen

Kunt u niet deelnemen aan het wijkoverleg, maar bent u wel benieuwd wat er besproken wordt?

Wijkbudget

Heeft u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u hiervoor een financiële bijdrage krijgen uit het wijkbudget. Op vijf momenten in het jaar kunt u een aanvraag indienen. Een commissie van officieel door de gemeente benoemde bewoners uit uw wijk, de regiegroep genaamd, beoordeelt uw aanvragen. Hieronder de vergaderdata van de regiegroep in dit jaar:           

  • 24 januari 2022 (uiterlijke aanvraagdatum 10 januari 2022)
  • 28 maart 2022 (uiterlijke aanvraagdatum 14 maart 2022)
  • 13 juni 2022 (uiterlijke aanvraagdatum 30 mei 2022)
  • 29 augustus 2022 (uiterlijke aanvraagdatum 15 augustus 2022)
  • 31 oktober 2022 (uiterlijke aanvraagdatum 17 oktober 2022)

Bewonersondersteuning

De bewonersondersteuner is beschikbaar voor ondersteuning, spreekuren en doorverwijzingen op het gebied van wonen.
Heeft u vragen? Neem
contact op met de heer Henk van der Velden via het contactformulier.