Geselecteerd plan: het Hof van Aleida

Vanaf februari 2021 is er gestart met transformatie van het Hof Van Aleida. Dit plan gaat uit van de huidige bebouwing. Verspreid over het oude hoofdgebouw, de gymzaal en de later aangebouwde speel- en leerlokalen komen in totaal 17 woningen. Deze appartementen en lofts, verschillend van maat en prijs, worden zodanig opgeleverd dat kopers deze naar eigen smaak kunnen inrichten.

Binnen het plan is volop aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en deelmobiliteit. Zo worden oorspronkelijke elementen in ere hersteld en wordt ingezet op een energieneutraal gebouw met zonnepanelen. Er komt een gemeenschappelijke binnentuin die ook toegankelijk is voor buren en een deel van de later gebouwde bijgebouwen wordt weggehaald. Hierdoor ontstaat meer ruimte tussen de noordgevel van het schoolgebouw en de woningen aan de Villastraat. Dit komt de uitstraling en sfeer van het gebied ten goede.

"Sfeer-impressie van de voorkant van het Hof van Aleida"
 

"Sfeer-impressie van het groen bij dit project"
Artist impressions: Fullhouse

Achtergrond

De Gravin Aleidaschool is in de jaren ’20 van de vorige eeuw gebouwd als school voor lager onderwijs. Bijna honderd jaar is het hiervoor gebruikt. Na het samengaan met de St. Jansschool wordt het gebouw sinds 2017/2018 niet meer gebruikt voor onderwijs. De fusieschool biedt onderwijs aan op de Van Swindensingel 66. Door deze verandering is de Gravin Aleidaschool leeg komen te staan en draagt het niet meer bij aan beleidsdoelstellingen van de gemeente Schiedam. Hierop is besloten om het gebouw (inclusief perceel) als onderdeel van het programma Kansen in de Stad te verkopen aan een marktpartij die herontwikkeling vormgeven.

Meer informatie

Op de website van projectontwikkelaar Fullhouse is meer informatie te vinden over het project het Hof van Aleida.

Heeft u vragen over het project?

Neem dan contact op met de projectleider Pamela v.d. Pol van de gemeente Schiedam. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Marilyn Louisville.