Woningbouw op Schieveste

Schieveste is één van de best bereikbare locaties van de zuidelijke Randstad met trein, metro, bus en tram. Dit maakt Schieveste tot een potentiële ontwikkellocatie voor woningbouw.

Voor het gebied tussen het spoor en de rijksweg A20, achter Station Schiedam Centrum heeft de Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) een masterplan gemaakt voor de ontwikkeling van een multifunctionele woonlocatie met circa 3.000 nieuwe woningen. Dit initiatief is voor de gemeente Schiedam reden om een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied op te stellen en de onderhandelingen met OCS te starten over gronduitgifte.

Planning

Naar verwachting is het derde kwartaal van 2021 het nieuwe bestemmingsplan gereed en kan de gemeente de grondovereenkomst voor het eerste bouwvlak met OCS tekenen.

Fijne plek

Schieveste heeft een gunstige ligging in deze regio, het gebied ligt centraal in de Metropoolregio en is een ideale uitvalsbasis naar de grote omliggende steden en de onderwijsinstellingen die er in de buurt zijn. De locatie is makkelijk te bereiken met het OV: zowel met de trein, metro als met bus en tram.

De Pathébioscoop en het Leisurecentrum met restaurants liggen direct tegen het woongebied aan en de fraaie Schiedamse binnenstad ligt op 5 minuten loopafstand. Dat maakt Schieveste een fijne plek om te wonen.

Extra woningen nodig

Nieuwbouw op Schieveste levert een grote bijdrage aan de behoefte aan woningen. De verstedelijkingsopgave waarvoor de regio staat en waarin een nog grotere druk op de woningmarkt wordt voorspeld, is één van de belangrijkste vraagstukken van dit moment. Vanuit die opgave wil Schiedam de komende jaren duizenden extra woningen bouwen. De vraag naar woningen komt ook door toename van de bevolking. Bovendien verandert de samenstelling van de huishoudens: er komen steeds meer huishoudens van één persoon en van tweeverdieners.

Passend woningaanbod

De verschillende woningtypes die OCS voor ogen heeft, zijn dan ook een goede aanvulling op het huidige woonaanbod in Schiedam. Het biedt Schiedam alternatieven voor huidige inwoners die binnen de stad willen verhuizen (wooncarrière maken). Daarnaast trekt woningbouw op Schieveste nieuwe doelgroepen naar de stad. De OCS gaat ervan uit om circa 3.000 woningen te realiseren op Schieveste.

Woningbouwimpuls van ministerie

De gemeente Schiedam krijgt een bijdrage van 18,05 miljoen euro van het Rijk. Dit geld komt uit de regeling voor de Woningbouwimpuls. Dit rijksprogramma richt zich specifiek op projecten zoals Schieveste, waarbij op korte termijn zoveel mogelijk duurzaam betaalbare woningen worden gerealiseerd. Met de 18,05 miljoen euro kan Schiedam zogenaamde ‘bovenplanse’ investeringen realiseren. Het gaat met name om geluidsmaatregelen bij het spoort, een upgrade van de tunnel onder de A20 en een passage bij het spoor ter hoogte van de Boerhaavelaan. De rijksbijdrage brengt de ontwikkeling van Schieveste als woningbouwlocatie weer een stap verder.

Nu de bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken is toegekend, zal de gemeenteraad zich in het derde kwartaal van 2021 buigen over de vereiste gemeentelijke cofinanciering van eveneens 18,05 miljoen euro. Dan ligt er van het college een voorstel tot dekking van dit bedrag en is er ook meer zekerheid over de grondopbrengsten van Schieveste. 

De woningbouwontwikkeling op Schieveste maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectmanager Sandra van Riemsdijk. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Marian Hoogenhout.