Wijktoezichthouder

Een schone, hele en veilige buitenruimte is belangrijk. Wordt het vuilnis opgehaald? Zien de bomen en struiken er goed uit? Werkt de straatverlichting naar behoren? Wijktoezichthouders Leon Verzijden (Centrum, Groenoord, Oost, West en Zuid) en Herman Kriek (Kethel, Nieuwland, Spaland/Sveaparken en Woudhoek) controleren of alle partijen de gemaakte afspraken nakomen.

Meldingen in de buitenruimte kunt u doorgeven via de app BuitenBeter of via het contactformulier.

Wijkagent

U kunt bij de wijkagent terecht met vragen over openbare orde en veiligheid.

Voor niet-spoedeisende hulp kunt u de politie bereiken via 0900 88 44. In geval van nood belt u 112.

Wijkbrandweer

Alle Schiedamse wijken kunnen gebruik maken van de kennis en diensten van wijkbrandweerman Olof Waltman.

Voor niet-spoedeisende hulp kunt u de brandweer bereiken op 088 877 90 00. In geval van nood belt u 112.

Cultuurscout  

In uw wijk zijn cultuurscouts actief om kunst en cultuur voor en door bewoners te stimuleren. De cultuurscout wekt kunst in de wijk tot leven en brengt leven in de wijk met kunst.

Wilt u ook iets doen met kunst en cultuur in de wijk? Neem dan contact op met de cultuurscouts.

Dock

De sociaal werkers van DOCK brengen bewoners, ideeën en mogelijkheden in de wijk samen.

Wijkondersteuningsteam (WOT)

Bewoners kunnen terecht bij hun wijkondersteuningsteam met vragen over zorg, welzijn, wonen, opvoeden of inkomen. De medewerkers van uw WOT gaan samen met u op zoek naar een oplossing.

Beweegcoaches

De beweegcoaches helpen Schiedammers bij verschillende vraagstukken met betrekking tot bewegen en sporten. Daarnaast helpen zij met het organiseren van verschillende activiteiten en projecten.