Wijktoezichthouder

Een schone, hele en veilige buitenruimte is belangrijk. Wordt het vuilnis opgehaald? Zien de bomen en struiken er goed uit? Werkt de straatverlichting naar behoren? Wijktoezichthouders Leon Verzijden (Centrum, Zuid, West, Oost, Nieuw Mathenesse en Wilheminahaven), Herman Kriek (Nieuwland, VTV Vijfsluizen en Spaanse Polder/’s-Gravelandsepolder) en Bert Bovens (Kethel, Ziekenhuis, Bijdorp en Harga, Woudhoek, Spaland, Sveaparken, Groenoord, Beatrixpark en Polderwegbuurt) controleren of alle partijen de gemaakte afspraken nakomen.

Meldingen in de buitenruimte kunt u doorgeven via de app BuitenBeter of via het contactformulier.

Wijkagent

De wijkagent staat voor u klaar met vragen over openbare orde en veiligheid.

Voor niet-spoedeisende hulp kunt u de politie bereiken via 0900 88 44. In geval van nood belt u 112.

Wijkbrandweer

Alle Schiedamse wijken kunnen gebruik maken van de kennis en diensten van wijkbrandweerman Olof Waltman.

Voor niet-spoedeisende hulp kunt u de brandweer bereiken op 088 877 90 00. In geval van nood belt u 112.

Dock

De sociaal werkers van DOCK brengen bewoners, ideeën en mogelijkheden in de wijk samen.

Wijkondersteuningsteam (WOT)

Bewoners kunnen terecht bij hun wijkondersteuningsteam met vragen over zorg, welzijn, wonen, opvoeden of inkomen. De medewerkers van uw WOT gaan samen met u op zoek naar een oplossing.

Beweegcoaches

De beweegcoaches helpen Schiedammers bij verschillende vraagstukken met betrekking tot bewegen en sporten. Daarnaast helpen zij met het organiseren van verschillende activiteiten en projecten.