Nieuws

Nieuwbouwdag Schiedam geeft en vraagt informatie

Nieuwbouwdag Schiedam geeft en vraagt informatie

02-10-2018 — 
De gemeente, projectontwikkelaars en makelaars presenteren op zaterdag 13 oktober projectplannen tijdens de Nieuwbouwdag Schiedam 2018 in het Stadskantoor aan het Stadserf 1.

Sluiting café Braniii

Sluiting café Braniii

27-09-2018 — 
De burgemeester heeft Café Braniii op de Singel voor zes maanden gesloten. Ook de vergunning is ingetrokken.

Regeling Vrij Reizen

Regeling Vrij Reizen

25-09-2018 — 
Een meerderheid van de gemeenteraad steunt het voornemen van het college om de regeling vrij reizen alleen voor 65-plussers met een laag inkomen tijdelijk te verlengen.

Hogere boete voor verkeerd aangeboden huishoudelijk afval

Hogere boete voor verkeerd aangeboden huishoudelijk afval

25-09-2018 — 
Huisvuil dat naast de container wordt gezet en het zwerfvuil dat daardoor ontstaat is voor veel mensen een grote ergernis. Daarom verhoogt de gemeente de boete voor het verkeerd aanbieden van huisvuil van € 55,- naar € 150,-. De verwachting is dat Schiedammers nog beter zullen nadenken voordat ze hun huisvuil verkeerd aanbieden, met als gevolg minder vervuiling van de openbare ruimte. De verhoging gaat in op 15 oktober 2018.

Informatieve avond over geschiedschrijving

Informatieve avond over geschiedschrijving

21-09-2018 — 
Donderdag 27 september organiseert de gemeente een informatieve avond over de geschiedschrijving van Schiedam.

Informatie regeling vrij reizen voor minima

Informatie regeling vrij reizen voor minima

19-09-2018 — 
Dinsdag 25 september wordt het voornemen van het college om de regeling vrij reizen alleen voor 65+ minima tijdelijk te verlengen in de gemeenteraad besproken.

Aanpak rattenoverlast in Nieuwland

Aanpak rattenoverlast in Nieuwland

18-09-2018 — 
In het gebied nabij de Doctor Kuyperlaan en de W.H. Vliegenstraat in de wijk Nieuwland heerst een rattenprobleem.