Betere afvalscheiding door PMD-kliko's

23-11-2018 — 
De gemeente Schiedam gaat bij woningen waar het afval met kliko’s wordt ingezameld, de kliko voor restafval vervangen door een kliko voor plastic verpakkingsafval, metaal en drankenkartons.

Weinig vergunningaanvragen autoverhuurders

21-11-2018 — 
Relatief weinig autoverhuurbedrijven in de Spaanse Polder hebben tot nog toe een verplichte vergunning aangevraagd. Terwijl verhuurbedrijven die dat na 22 december van dit jaar nog niet hebben gedaan, worden gesloten.

Burgemeester Lamers opnieuw benoemd voor zes jaar

16-11-2018 — 
De heer Lamers is bij Koninklijk Besluit herbenoemd als burgemeester van Schiedam. De herbenoeming gaat in op 4 december 2018. Hiermee gaat de heer Lamers zijn tweede ambtsperiode in voor de duur van zes jaar.

Werkzaamheden Sporthalstraat

31-10-2018 — 
Vanaf maandag 5 november starten de werkzaamheden om de straat op te hogen en de riolering te vervangen. Dit duurt tot eind maart / begin april.

Voordelig parkeren op P&R Noorderweg

29-10-2018 — 
Voor de P&R-garage Noorderweg geldt vanaf maandag 5 november 2018 een parkeertarief. Reizigers die gebruikmaken van het openbaar vervoer kunnen tegen gereduceerd tarief parkeren.