Onderhoudswerkzaamheden fietsbruggen

10-10-2018 — 
Binnenkort pleegt de gemeente Schiedam onderhoud aan de vier bruggen over de Bernardus IJzerdraatsingel en Nicolaas Arie van der Burgsingel.

Sluiting café Braniii

27-09-2018 — 
De burgemeester heeft Café Braniii op de Singel voor zes maanden gesloten. Ook de vergunning is ingetrokken.

Regeling Vrij Reizen

25-09-2018 — 
Een meerderheid van de gemeenteraad steunt het voornemen van het college om de regeling vrij reizen alleen voor 65-plussers met een laag inkomen tijdelijk te verlengen.

Hogere boete voor verkeerd aangeboden huishoudelijk afval

25-09-2018 — 
Huisvuil dat naast de container wordt gezet en het zwerfvuil dat daardoor ontstaat is voor veel mensen een grote ergernis. Daarom verhoogt de gemeente de boete voor het verkeerd aanbieden van huisvuil van € 55,- naar € 150,-. De verwachting is dat Schiedammers nog beter zullen nadenken voordat ze hun huisvuil verkeerd aanbieden, met als gevolg minder vervuiling van de openbare ruimte. De verhoging gaat in op 15 oktober 2018.