20-11-2023 — 

De bus-/ trambaan wordt vanaf maandag 20 november nieuw geasfalteerd. De rijbaan voldoet niet meer aan de technische eisen die de gemeente hiervoor stelt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Ooijen en vinden zoveel mogelijk in de avond en nacht plaats in verband met het tramverkeer. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot half december 2023.

We houden de weersvoorspelling in de gaten

Bij slecht weer kan de aannemer de werkzaamheden niet uitvoeren. De werkzaamheden worden dan verplaatst naar een later moment.

Nachtwerkzaamheden

De aannemer voert de werkzaamheden ’s nachts uit op het moment dat er geen tram rijdt. De bus kan over de rijbaan rijden. Op de Broersvest worden tijdelijke bushaltes aangebracht. Daardoor zijn tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar. Naar verwachting duren de werkzaamheden 20 dagen. De werkzaamheden kunnen tijdelijk geluid- en verkeershinder veroorzaken. Het verkeer kan gewoon doorrijden over de rijbaan van de Broersvest.

Optimaliseren voegwerk stoep Broersvest

De natuursteen bestrating van de stoep aan de westzijde van de Broersvest heeft onderhoud nodig. De werkzaamheden zijn in 2022 uitgevoerd aan de oostzijde. De voegen zijn versleten en de natuursteen bestrating ligt niet meer overal vlak. In opdracht van de gemeente Schiedam voert aannemer Voets Natuursteen vanaf begin 2024 werkzaamheden uit aan de stoep. De werkzaamheden bestaan uit het herstellen van de voegen en indien noodzakelijk het bestaande straatwerk op sommige plekken optimaliseren. De woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Een omgevingsmanager van de aannemer neemt later dit jaar contact op met bewoners en bedrijven om de werkzaamheden af te stemmen.

Heeft u vragen over het project?

Neem dan contact op met de projectleider Remko van Velzen.