Er wordt al jaren veel gesproken over Rotterdam The Hague Airport. Het vliegveld is bij veel mensen nog bekend als Zestienhoven. De komende jaren zijn belangrijk. Want er worden veel besluiten genomen die gevolgen hebben voor het vliegveld. En voor de omgeving. Zo werkt de regering aan een nieuw nationaal luchtvaartbeleid 2020-2050, ook wel de Luchtvaartnota. Ook wordt in 2023 het nationale luchtruim herzien (de Luchtruimherziening). Daarnaast wil Rotterdam The Hague Airport uitbreiden. Hiervoor is een nieuw Luchthavenbesluit nodig.

Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor de inwoners van de gemeente Schiedam.

Standpunt groei vliegveld

We nemen als gemeente een standpunt in. Dat doen we samen met de omliggende gemeentes Rotterdam en Lansingerland, en de provincie Zuid-Holland. Namelijk: groei van Rotterdam The Hague Airport is alleen mogelijk binnen de huidige vergunning (geluidsruimte). Samen vormen we de bestuurlijke regiegroep RTHA.

Verder neemt onze gemeente deel aan een regionaal overlegorgaan over het vliegveld. Dit is de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (CRO). 

Meer informatie

Op onderstaande pagina's leest u meer over het vliegveld, en de luchtvaart in het algemeen.