De Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Rotterdam is per 1 mei 2013 ingesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M). De CRO luchthaven Rotterdam is een onafhankelijk overlegorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale en regionale overheden (bestuurders van gemeenten en provincie), de luchtvaartsector, milieuorganisatie(s), bedrijfsleven en omwonenden. Daarnaast wordt de commissie ondersteund door een externe adviseur.
Namens de gemeente Schiedam is wethouder Antoinette Laan lid van de CRO. De bewoners van Schiedam worden vertegenwoordigd door John Witjes, plaatsvervangend lid is Henk Lamphen. Zij zijn te bereiken via:

  • John Witjes: telefoon 06 44 44 66 69, e-mail @email
  • Henk Lamphen: telefoon 06 19 44 86 48

Op de website van de CRO luchthaven Rotterdam vindt u onder meer informatie over het doel van de commissie, de taken, de leden en de vergaderingen. Tevens vindt u documenten, zoals informatie over de wet- en regelgeving rondom de CRO, over de luchtvaart in het algemeen en over de luchthaven zelf. Ook de klachtenrapportages kunt u hier terugvinden.

Daarnaast kunt u via deze website inzicht krijgen in de vliegtuigbewegingen boven de Rijnmond en de geluidniveaus die daarbij optreden.