De provincie is het bevoegd gezag voor regionale burgerluchthavens. Dit zijn de luchthavens voor helikopters en gemotoriseerde (sport)vliegtuigen, uitgezonderd Rotterdam The Hague Airport.

De provincie geeft vergunningen en kan zo nodig ontheffing verlenen als er buiten een luchthaven een start of landing nodig is, bijvoorbeeld door helikopters. De provincie biedt ruimte aan diverse vormen van kleine en recreatieve luchtvaart. De provincie gaat niet over de luchthavens waar uitsluitend ballonnen en schermzweeftoestellen opstijgen. 

De DCMR Milieudienst Rijnmond voert voor de provincie de vergunning- en ontheffingverlenende taken op het gebied van luchtvaart uit. Bij het Loket Luchtvaart, Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik, ontheffing, kunt u terecht voor uitgebreidere informatie hierover en contactgegevens van de DCMR.

Voor nadere informatie kunt u terecht op de website van de provincie Zuid-Holland, te vinden via onderstaande links: