Het Nederlandse luchtruim wordt steeds intensiever gebruikt. De ruimte in de lucht neemt echter niet toe. Een grootschalige herziening is nodig voor een efficiënter gebruik van het luchtruim en het beperken van hinder. De herziening van het Nederlandse luchtruim is een ingewikkelde klus, waarvoor ook afstemming nodig is met onze buurlanden.

De luchtruimherziening richt zich op:

  • meer capaciteit voor burgerluchtvaart en militaire luchtvaart;
  • beperken van de impact van vliegroutes op de omgeving (geluidshinder, CO2 en (ultra)fijnstof);
  • efficiënter gebruik en beheer van het luchtruim voor alle luchtruimgebruikers.

De documenten, de planning, het verloop van de procedure en vragen/antwoorden over de herziening van het luchtruim, kunt u vinden via de hieronder vermelde website.