De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland, vijftien gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee. Het werkgebied van DCMR heeft veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. Bij het bewaken van de milieukwaliteit werkt de DCMR nauw samen met andere overheidsinstellingen, zoals politie, brandweer, inspectie SZW en GGD. De DCMR verleent verschillende soorten vergunningen, handhaaft milieu- en veiligheidsregels en verstrekt ontheffingen. 
Tevens kunt u via de DCMR meldingen van overlast indienen, waaronder klachten van overlast door luchtvaartuigen van RTHA. De DCMR onderzoekt deze melding en koppelt de reactie indien gewenst aan u terug. De DCMR stelt  jaarlijks een jaarrapport op over de meldingen over RTHA. Dit kunt u ook terugvinden op de website van de DCMR.