De luchtvaart groeit, zowel nationaal als internationaal. Daarom is het erg druk op de luchthavens en in het luchtruim van Nederland. Om voorbereid te zijn op de toekomst, werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050. Hiermee geeft het ministerie antwoord op de vraag hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere belangen. Denk hierbij aan veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Het ministerie heeft de nieuwe Luchtvaartnota eind 2019 gepresenteerd.

Meer informatie

Op Luchtvaart in de toekomst leest u meer. Zoals documenten, de planning en het proces van de procedure. Ook leest u op welke manier u kunt reageren op de milieueffectrapportage (plan-MER) en (concept) Luchtvaartnota.