Gebiedsontwikkeling havens

Door de ambities van bedrijven en partijen in de haven is de gebiedsontwikkeling ontstaan. Aan de hand van verschillende thema's wordt er iedere dag hard gewerkt aan de haven.

Toekomst van de havens

Om de Schiedamse havens klaar te maken voor de toekomst, zijn er naast de ambitiekaart een aantal initiatieven die de positie van de haven strategisch verduurzamen.

Bedrijven in de haven

De bedrijven in de Schiedamse zeehavens houden zich vooral bezig met offshore industrie en de ontwikkeling van high tech innovaties. Daarnaast werken ondernemersverenigingen goed samen om de belangen te behartigen.

Verbeteringen Wiltonhaven

Het gebied rondom de Wiltonhaven is in ontwikkeling. De bereikbaarheid van de haven is verbeterd en wordt nog verder ontwikkeld door het aanpakken van het metroplein en de P+R.

Reconstructie Havenstraat

De bereikbaarheid en veiligheid van de Havenstraat wordt op dit moment vergroot. Door middel van extra parkeervakken, een watertaxistandplaats, een waterbushalte aan de Maasboulevard en verschillende shuttlebusjes van en naar het Centraal Station Schiedam.

Natuurvriendelijke Oever Wilhelminahaven

De Natuurvriendelijke Oever is een natuur- en recreatiegebied in ontwikkeling in de kom van de Wilhelminahaven. Op dit moment wordt het inrichtingsplan hiervoor uitgewerkt met de klankbordgroep.