De gemeente heeft plannen en ambities met betrekking tot het havengebied. Deze doelen zijn kort samengevat in het plan Ruimtelijk en Economisch Raamwerk Havens. Ook is er een volledige versie. Hierin zijn meerdere projecten en acties vastgelegd voor de komende 4 jaar. De plannen zijn verdeeld over drie deelgebieden: Vijfsluizen, het Wilhelmina-havengebied en de Havenstraat.

Vijfsluizen

Vijfsluizen is het gebied gelegen naast de Beneluxtunnel. Het is een kantorenlocatie waar veel maritieme kennis is te vinden. De gemeente wil het omgevingsklimaat voor werknemers hier verbeteren. Zo wordt ook gekeken naar het omliggende metrostation (Vijfsluizen). De inrichting hiervan wordt sterk verbeterd en ook de uitstraling van het metroplein wordt aangepast aan het omliggende kantorenpark. Zo wordt het aantrekkelijker en gemakkelijker om met de metro te reizen.

Wilhelmina-havengebied

Het Wilhelmina-havengebied is het grootste van deze drie. In dit gebied staan onder andere de grote maritieme dienstverleners en ook vind je hier veel bedrijven die zich bezighouden met circulair werken. Maar het gebied oogt verouderd en is toe aan verbetering. Het krijgt een impuls door de aanleg van een fietspad en ook de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Ruim vier hectare aan braakliggend terrein zal opnieuw worden ingericht. Denk hierbij aan bebouwing en infrastructuur. Deze kwaliteitsimpulsen maken het gebied aantrekkelijker en afgestemd op de eisen van de huidige tijd. Ook houden we rekening met het combineren van de mobiliteitstransitie, energietransitie en ook de vergroening.

Havenstraat

Het derde deelgebied, de Havenstraat, is een hoogwaardig bedrijventerrein. Dit gebied grenst aan het pas aangelegde getijdenpark in de Wilhelminahaven. Een bijzonder onderdeel van deze Havenstraat is de grote betonnen steiger, die werkeloos boven het water uitsteekt. Deze steiger wordt groen ingericht als afronding van het getijdenpark. Zo wordt een karakteristiek havenelement aangepast aan de huidige tijd.

Vestigingsklimaat

Naast alle zichtbare aanpassingen wordt er ook geïnvesteerd in het bevorderen van het vestigingsklimaat. Dat de koppeling tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt anders kan worden ingericht, is al lange tijd bekend. Maar ook thema's als inclusiviteit, vergroening, internationalisering en het verbeteren van de aansluiting tussen de haven en de binnenstad zijn een belangrijk speerpunt.