Met vergroening bedoelen we: het stimuleren van de groei en aanleg van meer planten, bomen en letterlijk meer groen in een bepaalde omgeving. Met meer planten, struiken en bomen warmt een gebied minder snel op. Zo blijven gebouwen koeler en dat heeft een positieve invloed op het werkklimaat. Ook is een groenere omgeving aantrekkelijker om te zien. Werknemers geven de voorkeur aan een groenere (werk)omgeving en ook de ondernemers zetten hier steeds vaker op in. Zo hebben ondernemers in de omgeving van Vijfsluizen bijenkasten met meerdere bijenvolken laten plaatsen. In deze samenvatting van het Ruimtelijk en Economisch Raamwerk Havens staan meerdere projecten om onze havens groener en duurzamer te maken. Ook is er een volledige versie.

Getijdenparken

Getijdenparken zijn parken langs het water, waarbij de verharde kades (met behulp van eb en vloed) worden omgetoverd tot zachtere en groenere oevers. In onze gemeente zijn twee van dit soort parken aangelegd, bij Vijfsluizen en aan de Wilhelminahaven. Bij getijdenparken stijgt en daalt het waterpeil twee keer per dag. Soms tot wel anderhalve meter. Dit komt door de verbinding met de Noordzee. Op het droogvallende modder groeien daarna planten, die het weer goed doen op de grens van zoet en zout water. En dit is weer aantrekkelijk voor bijzondere vissen en planten. Meer informatie vind u in het regionale programma Rivier als Getijdenpark XL.

Vergroening

De vergroening van een haven vindt op verschillende manieren plaats. Zo werken we bij het getijdenpark aan de Wilhelminahaven ook aan een betonnen steiger. Dit karakteristieke betonnen onderdeel wordt de basis voor weer nieuwe natuur: zowel boven als onder water. Ook de omgeving van deze getijdenhavens wordt groener. Bijvoorbeeld bij het metrostation Vijfsluizen.

Energietransitie

Bedrijven worden steeds groener en duurzamer. Het aantal zonnepanelen en elektrische laadpalen groeit ontzettend snel. Door een subsidie van de provincie hebben verschillende bedrijven, voor ruim €2 miljoen, hun bedrijfspanden kunnen verduurzamen. Ook circulariteit is hierbij een belangrijk onderwerp. Circulariteit betekent dat producten na gebruik worden ingezet als grondstof voor weer nieuwe producten of materialen. Samen met de ondernemersvereniging SchiedamHavens en de Green Business Club werkt de gemeente aan de verduurzaming van allerlei bedrijventerreinen.