Grote stalen constructies, enorme schepen en hardwerkende mensen. De haven van Schiedam is al sinds 1905 een levendige haven. Bedrijven met een maritiem karakter domineren de haven en dit is tot op de dag van vandaag te zien. Er zijn unieke bedrijven gevestigd. Een van de meest karakteristieke plekken van onze stad. Een groot deel van deze bedrijven is vooral actief in de maritieme offshore industrie. Voorbeelden van roemruchte scheepsbouwers zijn onder andere Wilton Fijenoord en Werf Gusto. Binnen het huidige maritieme grootbedrijf zijn namen als Huisman, Damen, GustoMSC en Mammoet overal bekend.

Het Schiedamse havengebied heeft ambities en probeert zich van andere havens te onderscheiden. Havens zijn vaak gebaat bij een strakke planning en organisatie. De overslag van goederen en containers is voor veel havens een belangrijk onderdeel. De Schiedamse haven staat bekend om haar zogeheten maritieme offshore industrie. Ook blinkt de haven uit in ‘Heavy Lifting’, denk hierbij aan het maken en plaatsen van windmolens op zee. Ook zijn er binnen ons havengebied veel maakbedrijven en ingenieursbureaus aanwezig.

Toekomstbestendige haven

Eind jaren 80 hebben veel havenbedrijven hun activiteiten moeten stoppen en zijn veel bedrijven omgevallen. Het bedrijfsleven heeft hiervan geleerd door op tijd in te spelen op de ontwikkelingen en veranderingen in de markt. Veel bedrijven hebben de omslag gemaakt van fossiele brandstoffen naar nieuwe duurzame vormen van energie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wind op zee. Zo is en blijft de Schiedamse haven een belangrijke en toekomstbestendige plek.

Ook de gemeente Schiedam speelt in op maatschappelijke veranderingen. Thema’s als duurzaamheid, mobiliteit en een aangenaam werkklimaat staan dan ook hoog op onze agenda. Binnen de gemeente Schiedam, maar ook binnen het havengebied. Kijk hier voor een samenvatting van het Ruimtelijk Raamwerk Havens, dat in 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld. Ook is er een volledige versie.

Samenwerking en partners

De Schiedam haven is onderdeel van een groter geheel. Daarom is een sterkte relatie en een onderlinge samenwerking van groot belang. Het Havenbedrijf Rotterdam is al jaren een van onze belangrijkste partners. Samen zetten we ons in voor: 

  • Het promoten van het maritieme cluster;
  • Het benutten van kansen voor onderwijs en innovatie;
  • Het vinden van een gezonde balans tussen de economische ontwikkeling en een aantrekkelijke leefomgeving.