Duurzaamheid en Milieu

Externe veiligheid

Externe veiligheid

Externe veiligheid richt zich op het veilig vervoeren, gebruiken en opslaan van gevaarlijke stoffen.

Geluid- en luchtkwaliteit

Geluid- en luchtkwaliteit

In Nederland krijgt de luchtkwaliteit veel aandacht. Klachten over fijnstof of stank komen vooral voor in stedelijke gebieden.

Milieumelding

Milieumelding

Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten een milieumelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels.

Sanering verkeerslawaai

Sanering verkeerslawaai

Het beleid van de overheid is er op gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan aan te pakken. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai.

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonne-energie is een belangrijke bron van schone en toekomstbestendige energie, waarmee iedereen aan de slag kan en waar steeds meer Schiedammers op overgaan. Daarom zet de gemeente Schiedam samen met bewoners, bedrijven en instellingen in op schonere energie.

Klimaatbeleid

Klimaatbeleid

Gemeente Schiedam wil de CO2-uitstoot in Schiedam vòòr 2030 met 30 % verminderen ten opzichte van 1990.