Doe mee met de Dag van de Duurzaamheid

Doe op 10 oktober mee met workshops over duurzaamheid. Ontmoet andere Schiedammers en ontdek hoe u zelf een steentje kunt bijdragen aan een duurzame, gezonde toekomst.

Externe veiligheid

Externe veiligheid richt zich op het veilig vervoeren, gebruiken en opslaan van gevaarlijke stoffen.

Geluid- en luchtkwaliteit

In Nederland krijgt de luchtkwaliteit veel aandacht. Klachten over fijnstof of stank komen vooral voor in stedelijke gebieden.

Milieumelding

Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten een milieumelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels.

Sanering verkeerslawaai

Het beleid van de overheid is er op gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan aan te pakken. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai.

Zonnepanelen

Zonne-energie is een belangrijke bron van schone en toekomstbestendige energie. Hiermee kan iedereen aan de slag en steeds meer Schiedammers op overgaan. Daarom zet de gemeente Schiedam samen met bewoners, bedrijven en instellingen in op schonere energie.

Klimaatbeleid

Wij houden ons aan het Klimaatakkoord van Parijs (2015). In de periode 2018-2022 zet Schiedam in op een ambitieuze en integrale aanpak van duurzaamheid. Duurzaamheid is het fundament van alle beleidsterreinen.

Klimaatadaptatieplan

We kunnen er niet meer omheen. Het klimaat verandert. Wat zijn deze gevolgen voor Schiedam en hoe passen we Schiedam hierop aan?