Zonne-energie is één van de duurzame energiebronnen en drukt in vergelijking met traditionele bronnen veel minder zwaar op het milieu. U wekt uw eigen stroom op en bent minder afhankelijk van het energiebedrijf. De gemeente Schiedam wil de komende jaren zoveel mogelijk stroom voor de stad opwekken via zonnepanelen. De gemeente doet dat samen met bewoners, bedrijven en instellingen.

Wilt u ook zonnepanelen?

Bent u eigenaar van uw woning en heeft u interesse in zonnepanelen op uw dak? Dan kunt u bij het Servicepunt Woningverbetering gratis en vrijblijvend advies krijgen over of zonnepanelen iets zijn voor uw huis. U kunt langskomen bij het loket in het Klant Contact Centrum aan het Stadserf of een afspraak maken voor persoonlijk advies via servicepuntwoningverbetering.nl

Zonnepanelen in Schiedam

Begin 2021 lagen op 17% van de daken die geschikt zijn voor zonnepanelen ook daadwerkelijk zonnepanelen. Als u overweegt om zonnepanelen te nemen kan ons Servicepunt Woningverbetering u hierover adviseren. Als u in het beschermd stadsgezicht of in een monument woont moet u mogelijk een omgevingsvergunning aanvragen. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met een beleidsmedewerker monumenten.