Klimaatbeleid

Op 12 december 2015 is er in Parijs een Klimaatakkoord gesloten. Maar liefst 165 landen tekenden de afspraak dat we in de tweede helft van deze eeuw niet meer broeikasgassen uitstoten, dan er kunnen worden opgenomen. De Gemeente Schiedam ziet dit als extra bevestiging dat we moeten doen wat we kunnen om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Klimaatbeleid 2020

Gemeenten, inwoners en bedrijven bepalen samen hoe zij dit met elkaar gaan doen. Het nieuwe Klimaatbeleidsplan Schiedam 2016-2020 (1.065 kB) geeft richting en focus. Met een ambitieus doel! Dit doel is de CO2-uitstoot in Schiedam vòòr 2030 met 30 % te verminderen ten opzichte van 1990. Daarnaast wil de gemeente Schiedam in 2040 energieneutraal zijn.