Op 12 december 2015 is er in Parijs een Klimaatakkoord gesloten. Maar liefst 165 landen tekenden de afspraak om in de tweede helft van deze eeuw niet meer broeikasgassen uit te stoten dan er kunnen worden opgenomen. De gemeente Schiedam ziet dit als extra bevestiging dat we moeten doen wat we kunnen om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Klimaatbeleid 2020

Gemeenten, inwoners en bedrijven bepalen samen hoe zij dit met elkaar gaan doen. Het Klimaatbeleidsplan Schiedam 2016-2020 geeft richting en focus. De gemeente Schiedam wil in 2040 energieneutraal zijn.