Een wereld te winnen

Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs op 12 december 2015 spraken maar liefst 165 landen af om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In datzelfde jaar hebben de Verenigde Naties 17 gezamenlijke duurzame ontwikkelingsdoelen afgesproken. Ook in Schiedam werken wij mee om deze doelen te bereiken. Dat is ook vastgelegd in het bestuursakkoord 2018-2022. Het oude klimaatbeleidsplan liep tot en met 2020. Afgelopen jaar hebben we gekeken wat we hebben bereikt en wat er moest worden aangepast of bij moest komen. Het resultaat is gebundeld in het Klimaatbeleid Schiedam: een wereld te winnen.

"Afbeelding met de 17 ontwikkelingsdoelen"

Hieronder leest u meer over de verschillende onderwerpen uit dit klimaatbeleid: