Een wereld te winnen

Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs op 12 december 2015 spraken maar liefst 165 landen af om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In datzelfde jaar hebben de Verenigde Naties 17 gezamenlijke duurzame ontwikkelingsdoelen afgesproken. Ook in Schiedam werken wij mee om deze doelen te bereiken. Dat is ook vastgelegd in het bestuursakkoord 2018-2022. Het oude klimaatbeleidsplan liep tot en met 2020. Afgelopen jaar hebben we gekeken wat we hebben bereikt en wat er moest worden aangepast of bij moest komen. Het resultaat is gebundeld in het Klimaatbeleid Schiedam: een wereld te winnen.

"Afbeelding met de 17 ontwikkelingsdoelen"

Wat doet de gemeente Schiedam?

De gemeente Schiedam wil de uitstoot van broeikasgassen verminderen en bereidt zich voor op klimaatverandering. Daarbij geeft de gemeente het goede voorbeeld. 

De doelen zijn:

  1. 49% Minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990.
  2. In 2050 is Schiedam CO₂-neutraal.
  3. Iedereen kan meedoen in de energietransitie.
  4. Schiedam is voorbereid op extreme weersomstandigheden.
  5. Het vergroten van de biodiversiteit en het versterken van de ecologische waarde in en buiten Schiedam.

Schiedam werkt aan: